Symfonia Sklep w Google+
Symfonia Sklep na Youtube
Pomoc on-line

Do skonfigurowania sesji niezbędny jest unikatowy indentyfikator i jednorazowe hasło. 

Usługa serwisowa jest płatna wg. stawki za 1 rh.   

Po zakończeniu sesji zdalnej zostanie wystawiona Faktura VAT.

Poniżej umieszczony jest link do do programu RAS SERWIS_TeamViewer. Pobranie programu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

symfonia sklep partner

Zdalny dostęp i pomoc przez Internet z wykorzystaniem TeamViewer

Symfonia sklep Opole

social media button generator

 

Aktualne informacje, które znajdziesz poniżej:

 1. NOWA WERSJA - SYMFONIA 2017!

 2. JPK - elektroniczne kontrole podatkowe;

 3. e-Audytor - jak sprawdzić poprawnośc pliku JPK;

 4. Integrator plików JPK - jak scalić kilka plików JPK?

 5. Sage Symfonia 2.0;
 6. NOWOŚCI produktowe - SaldeoSmart i Sage Asystent.

 

Sage Symfonia 2017

Nowa wersja oprogramwoania Symfonia jest już na rynku. Opis zmian znajdziesz tutaj: http://symfonia-sklep.pl/index.php/symfonia-aktualne-wersje

Wersjami demontracyjne są tu: http://symfonia-sklep.pl/index.php/symfonia-wersje-demonstracyjne

W przypadku pytań, chęci zakupu programu lub uaktualnienia sjuż posiadanego zapraszamy do kontaktu: 77 441 71 71 lub mail


JPK - elektroniczne kontrole podatkowe

 JPK elektroniczne kontrole podatkowe    

Od 1 lipca 2016 roku urzędy skarbowe będą przeprowadzać kontrole w formie elektronicznej. Do tego celu będą żądać od badanej firmy danych w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Za niewdrożenie JPK i nieudostępnienie danych będzie groziła odpowiedzialność karno-skarbowa. Sprawdź czym jest JPK, jakie firmy będą podlegać e-kontrolom oraz jak przygotować firmę do nowych zasad. Wymóg ten na początku będzie dotyczył tylko dużych przedsiębiorst tj.:

ü  Zatrudniające powyżej 250 pracowników lub

ü  Których roczny obrót przekracza równowartość w złotych 50 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu rocznego przekracza równowartość w złotych 43 milionów euro.

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły w początkowym okresie wprowadzania zmian odmówić przekazania danych w Jednolitym Pliku Kontrolnym lecz nie wykluczone, że będzie to skutkowało natychmiastowym przeprowadzeniem kontroli w dotychczasowej formie.

W pierwszej kolejności pełne wsparcie i możliowść generowania Jednolitego pliku kontrolnego otrzymają klienci oprogramwoania Sage Symfonia ERP wraz z wykupiona usługą Gwarancji.

WAŻNE!! - aktualizacja na 14-06-2016

Obowiązek przekazywania danych księgowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego wchodzi w życie 1 lipca 2016 r. Ministerstwo Finansów potwierdziło, iż obejmie wówczas nie tylko największe firmy, ale także podmioty niebędące przedsiębiorcami, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego. W związku z tym, zdaniem Ministerstwa Finansów wszystkie podmioty, które w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie są wprost przedsiębiorcami tj.: wszystkie jednostki samorządu terytorialnego tj.: Gminy, Powiaty; Uczelnie; Fundacje, Stowarzyszenia i inne podmioty niebędące wprost przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego, są objęte obowiązkiem przesyłania danych, o których mowa w art. w art. 82 dodaje się § 1b Ordynacji Podatkowej, tj.: informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w formie JPK już od 1 lipca 2016 r.

Od stycznia małe i średnie firmy obowiązkowo zaraportują JPK. Nowelizacja Ordynacji podatkowej została przyjęta przez Sejm 13 maja 2016 r. Przegłosowano zmiany w prawie podatkowym, które radykalnie rozszerzają krąg podmiotów zobowiązanych do raportowania danych finansowych przy pomocy Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Sejm przyjął dwie istotne zmiany w prawie podatkowym:

ü Ustawodawca odszedł od pierwotnie wprowadzonej zasady raportowania danych z JPK tylko na żądanie organu skarbowego. Dodając do ustawy art. 82b wprowadzono obowiązkowe, co miesięczne raportowanie jednej ze struktur kontrolnych (JPK_VAT).  Obowiązek ten ma dotyczyć tzw. dużych firm już od 1 lipca 2016 r. Raport JPK_VAT ma być dostarczany wraz z deklaracją vatowską, czyli do 25 dnia każdego miesiąca. Co istotne – nie ma znaczenia, czy podatnik składa deklaracje miesięczne czy kwartalne. 

ü ten sam obowiązek ma dotyczyć firmy z sektora MSP. Przepisy wprowadzające JPK do Ordynacji podatkowej zakładały, że przedsiębiorstwa wypełniające definicję małego i średniego przedsiębiorcy będą mogły skorzystać z okresu przejściowego (od 1 lipca 2016 do 1 lipca 2018 r.). W tym okresie organ kontrolny będzie mógł zażądać od podatnika raportu w formie JPK, jednakże przedsiębiorca miał prawo odmówić składania raportu w takiej formie. Najnowsze zmiany w Ordynacji zmieniają i to. Gdy uchwalona nowela wejdzie w życie, także mali i średni przedsiębiorcy będą obowiązkowo raportowali dane dotyczące podatku VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek ten ma objąć przedstawicieli sektora MSP już od 1 stycznia 2017. Oznacza to tym samym, że małe i średnie firmy mają już tylko nieco ponad pół roku by znaleźć odpowiedniego dostawcę oprogramowania, potrafiącego wygenerować odpowiedni plik kontrolny. Mimo iż obowiązek będzie dotyczył tylko jednej struktury (VAT_JPK), to jednak trzeba pamiętać, że większość programów finansowo-księgowych będzie przystosowana do generowania JPK ze wszystkich struktur.

Na obecną chwilę z podanych informacji przez MF Jednolity Plik Kontrolny ma składać się z 7 osobnych struktur raportowych, plików XML:

 1. Struktura 1 - księgi rachunkowe;
 2. Struktura 2 - wyciągi bankowe;
 3. Struktura 3 - magazyn;
 4. Struktura 4 - ewidencja zakupu i sprzedaży VAT;
 5. Struktura 5 - faktury VAT;
 6. Struktura 6 - podatkowa księga przychodów i rozchodów;
 7. Struktura 7 - ewidencja przychodów.

Te struktury zostały zostały udostępnione przez MF do konsultacji, a ich ostateczna posatć zostanie upubliczniona w późniejszym czasie.

Wiadomo, że czynnik ludzki podczas wprowadzanych danych do programów będzie w tym przypadku powodował niepewność wsród przedsiębiorców. Bo kto zagwarantuje, że księgowa, handlowiec nie pomylił cyferek na klawiaturze?

W przypadku przekazania pliku JPK zawierającego błedy przedsiębiorcom grozi odpowiedzialność karno-skarbowa. Samo wygenerowanie pliku JPK jest dopiero połową sukcesu. Dane zawarte w pliku .xml są nieodczytywalne dla księgowej lub przedsiębiorcy.

Sage znalazł na to rozwiązanie - e-Audytor - program, który będzie sprawdzał poprawnośc dnaych w wygenerowanych plikach JPK. e-Audytor będzie umożliwiał weryfikację poprawności informacji zawartych w JPK, umozliwi odczytanie pliku, zidentyfikowanie pomyłek, błedów. e-Audytor będzie działał z każdym oprogramowanie ERP, nie tylko z Symfonią.


Nowe oprogramowanie Sage Symfonia 2.0

 pervasive

Z dniem 1 października 2016 r. kończymy wsparcie dla przestarzałej technologii: Windows XP oraz silnika bazy danych Btrieve.

Jednocześnie już w maju 2016 r. wydajemy na rynek nową generację oprogramowania Sage – Sage Symfonia 2.0. – opartego o nowoczesne rozwiązania technologiczne (silnik bazy danych Pervasive) oraz współpracującą ze wspieranymi przez Microsoft systemami operacyjnymi.

Nowa Sage Symfonia 2.0. to przede wszystkim Bezpieczeństwo, Rozwój i Komfort:

ü Zwiększony poziom bezpieczeństwa danych, dzięki  pracy na wydajnym i stabilnym silniku bazy danych oraz na wspieranym przez Microsoft systemie operacyjnym.

ü Efektywna, stale uaktualniana technologia, dzięki skupieniu się na nowszej technologii z jednoczesnym uwolnieniem zasobów dotychczas zaangażowanych w utrzymanie przestarzałych rozwiązań, zyskujemy czas na rozwój, aby móc oferować użytkownikom coraz doskonalsze produkty i usługi.

ü Oszczędność czasu dzięki nowym funkcjonalnościom usprawniającym pracę, jak np. import danych z GUS, czy import kursów walut.

 

W ramach akcji promocyjnej, klienci którzy zdecydują się na migrację do najnowszego oprogramownaia Sge Symfonia 2.0 otrzymają:

ü najnowszy silnik bazy danych niezbędny do działana oprogramowania Symfonia - Pervasive;

ü do oprogramowania Finanse i Księgowość: wiekowanie rozrachunków (analiza rozrachunków, wiekowanie w siedmiu przedzialach czasu ustalonych przez użytkownika), pobieranie danych kontahenta z GUS;

ü do oprogramownaia Mała Księgowość: pobieranie danych kontahenta z GUS;

ü do modułów handlowych: import kursu walut z NBP, pobieraie danych kontahenta z GUS.

Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szczegółów: tel. 77 441 71 71 lub mail.


 NOWOŚĆ - SaldeoSmart i Sage Asystent

SaldeoSMART jest aplikacją online, która odczytuje skanowane dokumenty klienta (faktury sprzedażowe i kosztowe) oraz pobiera z nich potrzebne do księgowania informacje (numer dokumentu, daty, kwoty netto i VAT według stawek, dane kontrahenta oraz numer konta bankowego). Tak odczytane faktury można bezpośrednio zaimportować do programu księgowego Sage, bez konieczności ich ręcznego wprowadzania.

Praca z SaldeoSMART składa się z trzech etapów:

ü skanowanie dokumentów i ich przekazanie do rozpoznania;

ü weryfikowanie i kategoryzacja wyników;

ü importowanie dokumentów do programu księgowego sage Symfonia Start Mała Księgowość lub do Sage Symfonia Finanse i Księgowość.

Atutem aplikacji jest mo żliwość rozpoznawania faktur w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz włoskim, faktur w różnych walutach (wraz z pobieraniem kursu z NBP), faktur jedno- i wielostronicowych, dokumentów ze wszystkich rodzajów drukarek oraz faktur niezależnie od ich szablonu graficznego czy rozmiaru.

Poznaj korzyści z wdrożenia SaldeoSMART dla biur rachunkowych:

ü  oszczędność czasu dzięki automatyzacji;

ü zmniejszenie kosztów zwzanych z wprowadzaniem dokumentów;

ü korzystanie z nowoczesnego narzędzia stworzonego z myślą o potrzebach biurrachunkowych;

ü ograniczenie pracy z dokumentami papierowymi;

ü tworzenie elektronicznego archiwum dokumentów i możliwość ich szybkiego wyszukiwania;

 
ü  podniesienie komfortu pracy;

ü zwiększenie przychodów dzięki możliwości obsługi wkszej ilości klientów;

ü zapewnienie klientom dostępu do ich dokumentów księgowych po ich oddaniu do biura;

üyskawiczna komunikacja i szybki przepływ informacji.

 

 

Sage Asystent  pojawi się w sprzedaży w maju 2016 roku. Jest to dedykowana aplikacja dla biur rachunkowych umożliwiająca sprawne zarządzanie dostępami pracowników biura do aplikacji Sage Symfonia oraz pracę z wieloma Klientami jednocześnie. Sage Asystent jest narzędziem dla biur rachunkowych, od którego księgowa będzie rozpoczynać pracę i kończyć z nim swój dzień. To pełne wsparcie codziennej pracy dzięki wielu przydatnym funkcjonalnościom. W jednym miejscu jest kalendarz, notatki, lista klientów i możliwość ustawienia przypomnień, a co najważniejsze, zapewnia szybkie i sprawne uruchomienie aplikacji z poziomu listy Klientów, bez konieczności ponownego logowania do właściwego modułu.

Więcej szczegółów - zapraszam - tel. 77 441 71 71 lub mail.

 mail

RAS Serwis
Radosław Springer
Zielonogórska 3
45-955 Opole

NIP: 753-156-60-28
Regon: 531304789
Tel. 77 441 71 71
Fax. 77 441 71 70

Właściciel

Radosław Springer
Tel. 602 270 772

symfonia sklep emailnapisz do mnie
           

Dział handlowy:

Katarzyna Springer
Tel. 668 398 855

symfonia sklep emailnapisz do mnie

Dział serwisowy:

Tomasz Kiesling
Tel. 694 377 950

symfonia sklep emailnapisz do mnie

Paweł Siedlaczek
Tel. 604 470 826

symfonia sklep emailnapisz do mnie