Wykaz aktualnych programów i zmian jakie w nich zostały wprowadzone znajdziesz w tabeli poniżej: 

Nazwa programuWersjaOpis
Sage Symfonia Start 2.0  
Mała Księgowość  2020.1

Obsługa Białej Listy podatników VAT i Metody Podzielonej Płatności. W związku z wymogiem dochowania należytej staranności przy transakcjach od kwoty 15.000 zł. wprowadzono w programie zmiany wspierające użytkownika w pilnowaniu prawidłowości rozliczeń transakcji i weryfikacji danych rachunków bankowych kontrahentów.

 • Archiwum Sprawdzeń - prezentuje historię wykonywanych weryfikacji danych kontrahentów z białą listą Krajowej Administracji Skarbowej
  • Zawiera Pole szybkiego wyszukiwania wpisanej frazy we wszystkich polach wyświetlanej tabeli,
  • Umożliwia tworzenie bardziej złożonych kryteriów wyszukiwania.
 • Parametry pracy
  • Dodano parametr: Limit  gotówkowy (domyślnie 15.000,00 zł.). Parametr wspiera użytkownika w pilnowaniu aby transakcje od tej kwoty realizowane były za pośrednictwem rachunku bankowego.
 • Rachunki Bankowe
  • Weryfikacja konta bankowego zapisanego w oknie Kontrahenta (przycisk: Sprawdź)
  • Wyniki sprawdzenia
   • zapisuje się Archiwum sprawdzeń
   • jest prezentowany w oknie Kontrahenta w nowych polach Status i Data weryfikacji.
 • Rejestr zakupu i księga - dla zapisów kosztów oraz wzorów księgowania 
  • Dodane zostały pola wyboru:
   • Rejestr podatników – oznacza, że prowadząc rozrachunki dla tego dokumentu oczekiwany jest rachunek bankowy kontrahenta zweryfikowany z rejestrem podatników Krajowej Administracji Skarbowej. Pole jest automatycznie zaznaczone dla dokumentów przekraczających lub równych kwocie (domyślnie 15.000,00 zł) określonej w parametrze Limit gotówkowy. Informacja o oznaczeniu dokumentu tym parametrem prezentowana będzie w kolumnie Rej. w oknie listy dokumentów oraz listy rozrachunków.
   • MPP – oznacza, że płatności dokumentu należy wykonać z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie stosowane jest dla dokumentów, których obsługa w ten sposób wynika z obowiązujących przepisów.
   • MPP dobrowolny – pozwala dodatkowo oznaczyć dokument informacją, że obsługa mechanizmem podzielonej płatności wynika z dobrowolnej decyzji podatnika. Pole jest aktywne po zaznaczeniu pola MPP.
  • Dodano możliwość wyszukiwania dokumentów oznaczonych znacznikami
   • Rejestr Podatników 
   • MPP - mechanizm podzielonej płatności
 • Rejestr sprzedaży i księga - Dla zapisów przychodów oraz ich wzorów księgowania
  • Dodano pole wyboru MPP oznaczające dokument do obsługi mechanizmem podzielonej płatności.
  • Dodano możliwość wyszukiwania dokumentów oznaczonych znacznikami
   • MPP - mechanizm podzielonej płatności
 • Kartoteka pieniędzy
  • Umożliwia grupowe zweryfikowanie poprawności rachunków bankowych dla wybranych rozrachunków z białą listą podatników VAT
  • Dodana została kolumna prezentującą – czy rachunek bankowy należy zweryfikować w rejestrze podatników VAT
  • Dodano możliwość wyszukiwania płatności oznaczonych znacznikami :

   • Rejestr Podatników – umożliwia filtrowanie według wartości kolumny Rej.

   • MPP – umożliwia filtrowanie płatności według ustawień w polach MPP, MPP dobrowolny.

 • Dodano możliwość wskazania rachunku bankowego dla zobowiązań z kontrahentem

Opis zmian znajdziesz TU

Faktura 2.0 2020 

Raporty JPK_FA są w wersji JPK_FA (2).

Na wydruku zamowienia obcego w walucie ze satwka VAT 23% poprawiono prezentowanie kwoty do zaplaty jako brutto.

Usunięto przypadek błednego wykazywania kwot Netto i VAT przy kolejnych korektach, skorygowanej wczesniej faktury zaliczkowej do kontaktu.

Handel 2.0

2020 

Raporty JPK_FA będą przygotowane w formacie JPK_FA (2).

Na wydruku zamowienia obcego w walucie ze satwka VAT 23% poprawiono prezentowanie kwoty do zaplaty jako brutto.

Zablokowano mozliwość wystawienia korekty dokumentu magazynowego z data wczesniejszą niz dokument korygowany.

Usunięto przypadek błednego wykazywania kwot Netto i VAT przy kolejnych korektach, skorygowanej wczesniej faktury zaliczkowej do kontaktu.

e-Dokumenty 2020 Program został dostosowany do współpracy z najnowszym oprogramowaniem Sage. 
e-Deklaracje 2020

Zaktuaizowano obsługę wysyłki deklaracji w wersji JPK_FA (2)

     
Sage Symfonia 2.0  
Handel Sprzedaż i Magazyn 2020

Raporty JPK_FA będą przygotowane w formacie JPK_FA (2).

Na wydruku zamowienia obcego w walucie ze satwka VAT 23% poprawiono prezentowanie kwoty do zaplaty jako brutto.

Zablokowano mozliwość wystawienia korekty dokumentu magazynowego z data wczesniejszą niz dokument korygowany.

Usunięto przypadek błednego wykazywania kwot Netto i VAT przy kolejnych korektach, skorygowanej wczesniej faktury zaliczkowej do kontaktu.

Finanse i Księgowość 2020

Dla operacji księgowania zaznaczonych dokumentów dodano mozliwość wyboru czy wykonania będzie weryfikacja zgodności danych kontahenta na dokumencie z danymi w kartotece kontahenta.

Wyłączenie kontroli pozytywnie wpływa na szybkośc operacji.

Naprawiono wykazywanie na raporcie JPK_WB wartości zapisów w zł z kont nie walutowych, w przypadkach, gdy znajdują się na nich również zapisy w walucie PLN.

Dla rejestru Zakup NP VAT umożliwiono wybór dekretacji D (VAT w dodatkowy dekret), 75 (75% kosztów uzyskania) i 20 (20% kosztów uzyskania).

Usunięto problem powodujący niepoprawne przeliczenie kwoty VAT, po powrocie do rejestru VAT, gdy użyta była funkcja Podziel rejestr.

Naprawiono uwzględnianie na JPK_VAT oraz VAT-7, dokumentów zaimportowanych z programów handlowych, wystawionych metodą kasową.

Sage 50c 2020.1

 

Umożliwiono oznaczanie dokumentów wymagających weryfikacji z Rejestrem podatników

Dodano parametr dla daty zlecanego przelewu

Aktualizacja wzoru deklaracji CIT-8 (27)

Udostępniono nowe wzory sprawozdań finansowych w wersji 1.2 (JPK_SF)

W Rozliczeniach Międzyokresowych Kosztów dodano mechanizm zbiorczej modyfikacji planów

Na oknie Kursy walut dodano przycisk Ustawienia umożliwiający włączenie automatycznego pobierania kursów walut (tylko kursy średnie walut obcych z tabeli A).

Umożliwiono oznaczanie dokumentów wymagających weryfikacji z Rejestrem podatników.

Pełny opis jest TU 

Analizy Finansowe    
Środki Trwałe  2019

Dodano obsługę ewidencji i amortyzacji środków objętych limitem kosztów uzyskania przychodów, samochodów osobowych używanych do celów mieszanych.

Do dialogu Koszty eksploatacji (okno Środek trwały > Inne oraz dialog Koszty w centrum) dodano pole Koszty podatkowe NKUP

Dodano definicję szablonu księgowania

Zmiana kwoty NKUP

Dialog Zmiana zaliczenia amortyzacji do KUP/NKUP umożliwi podanie kwoty stanowiącej limit kosztów uzyskania przychodu.

Umowy LWD

Dla umów Leasingu dodano możliwość wyboru dodatkowych rodzajów umów

W ustawieniach raportu Umowy LWD - koszty dodano opcje:

Dla leasingu samochodów osobowych pokaż koszty i ubezpieczenie,

Dla leasingu samochodów osobowych pokaż NKUP.

W ustawieniach raportu Umowy LWD dodano opcję Dla leasingu samochodów osobowych pokaż koszty i ubezpieczenie. 

Pełny opis jest TU

e-Deklaracje  2020

Zaktualizowano obsługe wysyłki deklaracji JPK_FA w wersji 2.

e-Dokumenty  2020

Program został dostosowany do współpracy z najnowszym oprogramowaniem Sage.

     
Sage Symfonia ERP  
Kadry i Płace One Payroll 2020.1

 

Główne zmiany w wersji 2020.1:

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe – etap II:
  • Funkcjonalność zarządzania pracownikami w kontekście PPK:
   • Nowa kartoteka prezentująca listę pracowników wraz z ich statusem uczestnictwa w PPK oraz możliwość wstawiania zdarzeń: przystąpienia, rezygnacji, wznowienia, zmiany procentów wpłat
   • Wbudowane filtry wyszukujące pracowników, którzy:
    • zgodnie z Ustawą „automatycznie” przystępują do PPK (są w określonym przedziale wiekowym i nie złożyli rezygnacji),
    • wymagają aktualizacji danych w instytucji finansowej,
    • są nowo zatrudnieni - osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub UCP zatrudnione nie dłużej niż 3 miesiące
    • złożyli rezygnację
  • Eksport danych do Instytucji Finansowych. Wymiana plikowa została zweryfikowana z trzema spośród czterech agentów transferowych obsługujących instytucje finansowe (Moventum, PKO Finat oraz PEKAO Financials). W załączonym pliku znajdziecie zestawienie, które instytucje finansowe są obsługiwane przez którego agenta transferowego wraz ze wskazówkami na co zwrócić uwagę.
   • Dane osobowe uczestników PPK i zmiany tych danych
   • Deklaracje rezygnacji, wznowienia, zmiany procentu wpłat, zakończenia umowy
   • Deklaracja naliczonych wpłat
   • Import z instytucji finansowej ID PPK uczestników
  • Wzór deklaracji rezygnacji z uczestnictwa
  • Pierwsza część integracji z Aviva Investor TFI poprzez API:
   • Rejestracja umowy o zarządzanie
   • Status umowy o zarządzanie
   • Rejestracja uczestnika PPK
   • Wpłaty PPK
   • Deklaracje uczestnika PPK (rezygnacja z dokonywania wpłat PPK, wznowienie odprowadzania wpłat do PPK, wysokość wpłaty dodatkowej PPK)
   • Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK
  • Implementacja stanowiska Ministerstwa Finansów wskazującego, że wpłata PPK pracodawcy stanowi przychód pracownika w miesiącu, w którym został wykonany przelew do Instytucji Finansowej.

 

Handel ERP 2020.1

Nowa kartoteka ofert

Oznaczenie towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności,

Wydruki dla faktur oznaczonych mechanizmem podzielonej płatności

Biała lista podatników VAT – grupowa weryfikacja rachunków bankowych

Biała lista podatników – weryfikacja konta bankowego kontrahenta, oznaczenie zobowiązań wymagających weryfikacji

Wystawianie faktury do paragonu z NIPem nabywcy

Fiskalizacja faktur i rachunków uproszczonych, na nowych formatkach

Zmiana ustawień dla parametru pracy – OnTimer

Likwidacja odwrotnego  obciążenia dla dokumentów wystawionych po 01.11.2019

Pełny opis jest TU

Finanse i Księgowość ERP 2020.1 

Umożliwiono oznaczanie dokumentów wymagających weryfikacji z Rejestrem podatników

Dodano parametr dla daty zlecanego przelewu

Aktualizacja wzoru deklaracji CIT-8 (27)

Udostępniono nowe wzory sprawozdań finansowych w wersji 1.2 (JPK_SF)

W Rozliczeniach Międzyokresowych Kosztów dodano mechanizm zbiorczej modyfikacji planów

Zmodyfikowano tabele kursowe i zdjęto ograniczenie 9 walut dla tabeli kursów

Umożliwiono oznaczanie dokumentów wymagających weryfikacji z Rejestrem podatników

Archiwum sprawdzeń

Pełny opis jest TU

Zarządzanie Produkcją ERP 2020.1

Obsługa kooperacji (podwykonawstwa) - funkcjonalność umożliwia zarejestrowanie statusu kooperacji, ilości przekazanego do kooperacji surowca oraz wygenerowanie dokumentu potwierdzającego wydanie

TRACEABILITY – szczegółowe śledzenie partii surowców użytych do produkcji

Możliwość tworzenia słownika notatek i wykorzystanie go przy ewidencji czasu pracy na zleceniu

Możliwość wyboru szablonu wydruku zlecenia/karty technologicznej/etykiety z okna zlecenia

Mechanizm wskazywania dostaw w module przesunięć magazynowych

Dodanie do szablonu zleceń produkcyjnych numeracji miesięcznej

Dodanie możliwości grupowania według kolumn na zleceniu w zakładce BOM

Wydawanie surowców/materiałów/półproduktów do zlecenia ze wskazaniem dosatwy

Wydawanie surowców/materiałów/półproduktów do zlecenia zbiorczo jednym dokumentem magazynowym

Obsługa zamienników surowców/materiałów/półproduktów.

Pełnmy opis jest TU

.

Nasze marki:

ras logo

symfonia logo