Wykaz aktualnych programów i zmian jakie w nich zostały wprowadzone znajdziesz w tabeli poniżej: 

Nazwa programuWersjaOpis
Sage Symfonia Start 2.0  
Mała Księgowość  2018.a

Raporty JPK VAT - Raporty i korekty raportu JPK dla rejestrów VAT tworzone będą w formacie JPK_VAT(3) bez względu na okres, za który są tworzone.

Zakupy ze stawką 0% na deklaracjach VAT - Do ustawień parametrów pracy dla grupy Parametry wypełniania deklaracji podatkowych dodano ustawienie Zakupy 0% na deklaracji VAT.

Użytkownik może wybrać czy zakupy rejestrowane ze stawką 0% będą wykazywane na deklaracjach VAT i raportach JPK.

Podstawa składek ZUS właściciela - Zaktualizowano wartość parametrów obliczeń kwot składek ZUS:

•Minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne: 2665,80 zł.

•Minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3554,93 zł.

 Sage Connect

•Import paczki dokumentów (w formacie 3.0) z Sage Connect automatycznie wprowadzi dane do programu Sage Symfonia 2.0 e-Dokumenty współpracującego z programem Sage Symfonia 2.0 Małą Księgowość.

•Dodano obsługę różnych typów dokumentów: sprzedaż, zakup, inny dokument księgowy (tzn. dokument bez VAT, np. nota księgowa).

•Umożliwiono import dokumentów z niekompletną dekretacją. Aby dokument został zaimportowany musi posiadać: numer, datę oraz typ dokumentu (sprzedaż, zakup, inny dokument księgowy).

Inne zmiany

•Poprawiono schemat tworzonych deklaracji PIT-36L(14), aby przechodziły weryfikację poprawności w programie e-Deklaracje.

•Dodano brakujące pola 10-13 w schemacie XML załącznika e‑deklaracji PIT-BR.

•Podczas pobierania danych z GUS parametr Podatnik VAT czynny zostanie zaznaczony dopiero po weryfikacji statusu kontrahenta.

•Usunięto błąd powodujący zamknięcie programu w trakcie tworzenia pliku JPK, gdy definicje katalogów programu wskazują na nieistniejące foldery.

Faktura 2.0    

Handel 2.0

   
e-Dokumenty    
e-Deklaracje 2018.a 

Podpisywanie deklaracji profilem zaufanym ePUAP - Program rozszerzono o funkcjonalność podpisywania deklaracji za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Do menu Ustawienia dodane zostało polecenie Autoryzacja JPK. Opcje ustawień zawierają wybór sposobu podpisywania za pomocą: Podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego (ePUAP) oraz ustawienia domyślnych ścieżek zapisu i odczytu plików metadanych. Gdy ustawione zostanie podpisywanie za pomocą Profilu Zaufanego (ePUAP) na pasku narzędziowym dostępny jest nowy przycisk Generuj metadane (plik metadadanych po podpisaniu na portalu ePUAP wykorzystywany jest do podpisywania deklaracji).

oz 02

W kolumnie Status prezentowane będą informacje o utworzonych i podpisanych plikach metadanych.

Aby wykorzystać profil zaufany do podpisania deklaracji JPK należy:

1.Ustawić podpisywanie za pomocą Profilu Zaufanego (ePUAP).

2.Utworzyć plik metadanych.

3.Podpisać plik metadanych na portalu ePUAP, pobrać go i zapisać w katalogu, z którego odczytywane są podpisane pliki metadanych.

4.Oświerzyć listę deklaracji a następnie przesłać deklarację JPK na bramkę Ministerstwa Finansów klikając przycisk Wyślij. 

     
Sage Symfonia 2.0  
Handel Sprzedaż i Magazyn    
Finanse i Księgowość 2018.a 

JPK_VAT - Raporty JPK dla rejestrów VAT tworzone będą w formacie JPK_VAT(3).

Inne zmiany

•Naprawiono błąd numeracji blokujący księgowanie dokumentów prostych z zapisami pozabilansowymi.

•Naprawiono mechanizm weryfikacji poprawności numeru NIP przy imporcie dokumentów.

•Usunięto błąd występujący w przypadku przesyłania dokumentów z wyszczególnioną usługą w rejestrze za pośrednictwem mechanizmu integracji.

•Usunięto błąd numeracji dokumentów blokujący wystawienie kolejnego dokumentu prostego.

•Naprawiono synchronizację rozrachunków (rozliczanie płatności w programie Handel z zapłatami w programie Finanse i Księgowość).

•Naprawiono wykazywanie kontrahentów aktywnych w VIES z chorwackimi numerami NIP.

•Poprawiono tworzenie pliku JPK_VAT w formacie 3. Jeśli data operacji i data dokumentu są takie same to w pliku JPK wykazana zostanie tylko data wystawienia.

•Usunięto problem przechodzenia aplikacji w stan bez odpowiedzi w trakcie logowania.

•Zmieniono mechanizm automatycznego ustawiania parametru Podatnik VAT czynny. Parametr nie będzie automatycznie zaznaczany po wprowadzeniu numeru NIP, ale w przypadku zmiany numeru NIP zostanie on odznaczony (dotyczy to również zmiany spowodowanej synchronizacją danych z GUS).

•Dla dokumentów bez rejestru VAT (np. Wyciąg bankowy, Dokument Prosty) usunięto problem uruchamiania łączenia dokumentów z Symfonia e-Dokumenty t przy przechodzeniu za pomocą klawiatury przez pole Znacznik lub wybraniem skrótu Alt+D.

Analizy Finansowe    
Środki Trwałe  2018

Klasyfikacja Środków Trwałych

W programie dodano funkcję zmiany Klasyfikacji Środków Trwałych na obowiązującą od 2018, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) – Dz.U. z 2016 r., poz. 1864.

Na oknie klasyfikacji środków trwałych dodano przycisk btn_ustaw otwierający dialog wyboru klasyfikacji środków trwałych: KŚT 2010 (obowiązująca do końca 2017 roku) lub KŚT 2016 (obowiązująca od 2018 roku).

Zmianę KŚT wspierają dwa nowe raporty:

Zmiana Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) - automatyzuje zmianę numerów KŚT dla środków trwałych.

Zmiana KŚT 2016 - informacja zbiorcza - wyświetla zestawienie z informacjami o zmianach w klasyfikacji środków trwałych.

Zakładane i konwertowane bazy będą miały ustawioną nową klasyfikację środków trwałych (KŚT 2016). 

e-Deklaracje  2018

JPK - numeracja korekt

Korekty raportu JPK_VAT(3) będą kolejno numerowane. Numer ten będzie prezentowany na liście utworzonych raportów JPK w nowej kolumnie Numer korekty. 

e-Dokumenty  2018

Nowy typ dokumentów - Inne księgowe

Dokumenty księgowe inne niż dokumenty sprzedaży i zakupu umieszczane będą w nowym katalogu Inne księgowe

     
Sage Symfonia ERP  
Kadry i Płace One Payroll 2018.2 

Wersja zawiera: 

wysyłka PIT-ów mailem

nowy zmieniony raport PIT-11 i PIT-8C

wysyłka zaszyfrowanym mailem dostępna w ramach Premium Packa, postulat z Customer Voice.  

IFT-1/IFT-1R - postulat z Customer Voice – rozwiązanie przygotowane dzięki współpracy z firmą Mix-soft oraz zaangażowaniu Cezarego Karolczyka i zespołów Payroll.

Funkcjonalność ta będzie udostępniona użytkownikom Sage Kadry i Płace One Payroll, którzy mają wykupiony poziom usług abonamentowych zawierający rozwój funkcjonalny (usługa gwarancji Premium, Prestiż lub VIP) lub korzystają z licencji subskrypcyjnej. Rozwiązanie będzie wymagało dodatkowej konfiguracji w każdej bazie danych.

  • Możliwość ustawienia adresu pracownika dla deklaracji PIT - postulat z Customer Voice
  • PIT-40 przeniesiono do raportów nieużywanych
  • Zmiana na raportach terminu odwołania się od wypowiedzenia z 7 dni na 21 dni zgodnie z Kodeksem Pracy
  • Dodano w oknie logowania i na liście firm numer wersji programu
  • Zmienione mechanizmy i poprawiona wydajność pracy w trybie korekt ręcznych
  • Poprawiona wydajność naliczania okresów płacowych
  • Uzupełnione wskaźniki na 2018 rok
  • Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych
  • Wycofano z programu przelewy do ZUS obowiązujące do roku 2017
  • Historia komunikatów wysyłanych do użytkowników przez Sage

Uwaga PIT-4R(7), PIT-11(23), PIT-8C(8), PIT-8AR(6):

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wzory deklaracji podatkowej PIT-4R(7). Niewielkie zmiany na rok 2018 zostały wprowadzone również w deklaracjach PIT-11(23), PIT-8C(8), PIT-8AR(6). Zwracamy uwagę, że zmiany te nie dotyczą formularzy za rok 2017 pomimo, że numery wersji nie uległy zmianie. Nowy PIT-4R(7) oraz zmiany w istniejących PIT-11(23), PIT-8C(8), PIT-8AR(6) będziemy wprowadzać w kolejnych wydaniach.

.

Bądź na bieżąco

Zapoznałem się z treścią Regulaminu

Nasze marki:

ras logo

symfonia logo

office logo abilogo