Wykaz aktualnych programów i zmian jakie w nich zostały wprowadzone znajdziesz w tabeli poniżej: 

Nazwa programuWersjaOpis
Sage Symfonia Start 2.0  
Mała Księgowość  2020.b

 

Nowa wersja zawiera zmiany niezbędne do obliczenia zaliczki na podatek zgodnie z nową skalą podatkową obowiązującą od 1 października 2019.

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem Ministerstwa Finansów osoby prowadzące działalność gospodarczą nową stawkę podatku mają zastosować już przy obliczaniu zaliczki za wrzesień 2019.

W przypadku wynagrodzeń nową skalę stosuje się w odniesieniu do przychodów osiągniętych po 1 października 2019.

Ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą zaliczki od września do grudnia 2019 mają obliczać według stawki 17,75%, natomiast zaliczka z tytułu wynagrodzeń wypłacanych od października do grudnia 2019 ma być obliczana według stawki 17%.

Z tego powodu stawka podatku w pierwszym progu podatkowym została podzielona na dwie:

 • Pierwsza stawka (Pracownik)
 • Pierwsza stawka (Właściciel)

Pełny opis znajdziesz TU

 

Faktura 2.0 2020 

Raporty JPK_FA są w wersji JPK_FA (2).

Na wydruku zamowienia obcego w walucie ze satwka VAT 23% poprawiono prezentowanie kwoty do zaplaty jako brutto.

Usunięto przypadek błednego wykazywania kwot Netto i VAT przy kolejnych korektach, skorygowanej wczesniej faktury zaliczkowej do kontaktu.

Handel 2.0

2020 

Raporty JPK_FA będą przygotowane w formacie JPK_FA (2).

Na wydruku zamowienia obcego w walucie ze satwka VAT 23% poprawiono prezentowanie kwoty do zaplaty jako brutto.

Zablokowano mozliwość wystawienia korekty dokumentu magazynowego z data wczesniejszą niz dokument korygowany.

Usunięto przypadek błednego wykazywania kwot Netto i VAT przy kolejnych korektach, skorygowanej wczesniej faktury zaliczkowej do kontaktu.

e-Dokumenty 2020 Program został dostosowany do współpracy z najnowszym oprogramowaniem Sage. 
e-Deklaracje 2020

Zaktuaizowano obsługę wysyłki deklaracji w wersji JPK_FA (2)

     
Sage Symfonia 2.0  
Handel Sprzedaż i Magazyn 2020

Raporty JPK_FA będą przygotowane w formacie JPK_FA (2).

Na wydruku zamowienia obcego w walucie ze satwka VAT 23% poprawiono prezentowanie kwoty do zaplaty jako brutto.

Zablokowano mozliwość wystawienia korekty dokumentu magazynowego z data wczesniejszą niz dokument korygowany.

Usunięto przypadek błednego wykazywania kwot Netto i VAT przy kolejnych korektach, skorygowanej wczesniej faktury zaliczkowej do kontaktu.

Finanse i Księgowość 2020

Dla operacji księgowania zaznaczonych dokumentów dodano mozliwość wyboru czy wykonania będzie weryfikacja zgodności danych kontahenta na dokumencie z danymi w kartotece kontahenta.

Wyłączenie kontroli pozytywnie wpływa na szybkośc operacji.

Naprawiono wykazywanie na raporcie JPK_WB wartości zapisów w zł z kont nie walutowych, w przypadkach, gdy znajdują się na nich również zapisy w walucie PLN.

Dla rejestru Zakup NP VAT umożliwiono wybór dekretacji D (VAT w dodatkowy dekret), 75 (75% kosztów uzyskania) i 20 (20% kosztów uzyskania).

Usunięto problem powodujący niepoprawne przeliczenie kwoty VAT, po powrocie do rejestru VAT, gdy użyta była funkcja Podziel rejestr.

Naprawiono uwzględnianie na JPK_VAT oraz VAT-7, dokumentów zaimportowanych z programów handlowych, wystawionych metodą kasową.

Sage 50c 2020.1

 

Umożliwiono oznaczanie dokumentów wymagających weryfikacji z Rejestrem podatników

Dodano parametr dla daty zlecanego przelewu

Aktualizacja wzoru deklaracji CIT-8 (27)

Udostępniono nowe wzory sprawozdań finansowych w wersji 1.2 (JPK_SF)

W Rozliczeniach Międzyokresowych Kosztów dodano mechanizm zbiorczej modyfikacji planów

Na oknie Kursy walut dodano przycisk Ustawienia umożliwiający włączenie automatycznego pobierania kursów walut (tylko kursy średnie walut obcych z tabeli A).

Umożliwiono oznaczanie dokumentów wymagających weryfikacji z Rejestrem podatników.

Pełny opis jest TU 

Analizy Finansowe    
Środki Trwałe  2019

Dodano obsługę ewidencji i amortyzacji środków objętych limitem kosztów uzyskania przychodów, samochodów osobowych używanych do celów mieszanych.

Do dialogu Koszty eksploatacji (okno Środek trwały > Inne oraz dialog Koszty w centrum) dodano pole Koszty podatkowe NKUP

Dodano definicję szablonu księgowania

Zmiana kwoty NKUP

Dialog Zmiana zaliczenia amortyzacji do KUP/NKUP umożliwi podanie kwoty stanowiącej limit kosztów uzyskania przychodu.

Umowy LWD

Dla umów Leasingu dodano możliwość wyboru dodatkowych rodzajów umów

W ustawieniach raportu Umowy LWD - koszty dodano opcje:

Dla leasingu samochodów osobowych pokaż koszty i ubezpieczenie,

Dla leasingu samochodów osobowych pokaż NKUP.

W ustawieniach raportu Umowy LWD dodano opcję Dla leasingu samochodów osobowych pokaż koszty i ubezpieczenie. 

Pełny opis jest TU

e-Deklaracje  2020

Zaktualizowano obsługe wysyłki deklaracji JPK_FA w wersji 2.

e-Dokumenty  2020

Program został dostosowany do współpracy z najnowszym oprogramowaniem Sage.

     
Sage Symfonia ERP  
Kadry i Płace One Payroll 2020.1

 

Główne zmiany w wersji 2020.1:

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe – etap II:
  • Funkcjonalność zarządzania pracownikami w kontekście PPK:
   • Nowa kartoteka prezentująca listę pracowników wraz z ich statusem uczestnictwa w PPK oraz możliwość wstawiania zdarzeń: przystąpienia, rezygnacji, wznowienia, zmiany procentów wpłat
   • Wbudowane filtry wyszukujące pracowników, którzy:
    • zgodnie z Ustawą „automatycznie” przystępują do PPK (są w określonym przedziale wiekowym i nie złożyli rezygnacji),
    • wymagają aktualizacji danych w instytucji finansowej,
    • są nowo zatrudnieni - osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub UCP zatrudnione nie dłużej niż 3 miesiące
    • złożyli rezygnację
  • Eksport danych do Instytucji Finansowych. Wymiana plikowa została zweryfikowana z trzema spośród czterech agentów transferowych obsługujących instytucje finansowe (Moventum, PKO Finat oraz PEKAO Financials). W załączonym pliku znajdziecie zestawienie, które instytucje finansowe są obsługiwane przez którego agenta transferowego wraz ze wskazówkami na co zwrócić uwagę.
   • Dane osobowe uczestników PPK i zmiany tych danych
   • Deklaracje rezygnacji, wznowienia, zmiany procentu wpłat, zakończenia umowy
   • Deklaracja naliczonych wpłat
   • Import z instytucji finansowej ID PPK uczestników
  • Wzór deklaracji rezygnacji z uczestnictwa
  • Pierwsza część integracji z Aviva Investor TFI poprzez API:
   • Rejestracja umowy o zarządzanie
   • Status umowy o zarządzanie
   • Rejestracja uczestnika PPK
   • Wpłaty PPK
   • Deklaracje uczestnika PPK (rezygnacja z dokonywania wpłat PPK, wznowienie odprowadzania wpłat do PPK, wysokość wpłaty dodatkowej PPK)
   • Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika PPK
  • Implementacja stanowiska Ministerstwa Finansów wskazującego, że wpłata PPK pracodawcy stanowi przychód pracownika w miesiącu, w którym został wykonany przelew do Instytucji Finansowej.

 

Handel ERP 2020.1

Nowa kartoteka ofert

Oznaczenie towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności,

Wydruki dla faktur oznaczonych mechanizmem podzielonej płatności

Biała lista podatników VAT – grupowa weryfikacja rachunków bankowych

Biała lista podatników – weryfikacja konta bankowego kontrahenta, oznaczenie zobowiązań wymagających weryfikacji

Wystawianie faktury do paragonu z NIPem nabywcy

Fiskalizacja faktur i rachunków uproszczonych, na nowych formatkach

Zmiana ustawień dla parametru pracy – OnTimer

Likwidacja odwrotnego  obciążenia dla dokumentów wystawionych po 01.11.2019

Pełny opis jest TU

Finanse i Księgowość ERP 2020.1 

Umożliwiono oznaczanie dokumentów wymagających weryfikacji z Rejestrem podatników

Dodano parametr dla daty zlecanego przelewu

Aktualizacja wzoru deklaracji CIT-8 (27)

Udostępniono nowe wzory sprawozdań finansowych w wersji 1.2 (JPK_SF)

W Rozliczeniach Międzyokresowych Kosztów dodano mechanizm zbiorczej modyfikacji planów

Zmodyfikowano tabele kursowe i zdjęto ograniczenie 9 walut dla tabeli kursów

Umożliwiono oznaczanie dokumentów wymagających weryfikacji z Rejestrem podatników

Archiwum sprawdzeń

Pełny opis jest TU

Zarządzanie Produkcją ERP 2020.1

Obsługa kooperacji (podwykonawstwa) - funkcjonalność umożliwia zarejestrowanie statusu kooperacji, ilości przekazanego do kooperacji surowca oraz wygenerowanie dokumentu potwierdzającego wydanie

TRACEABILITY – szczegółowe śledzenie partii surowców użytych do produkcji

Możliwość tworzenia słownika notatek i wykorzystanie go przy ewidencji czasu pracy na zleceniu

Możliwość wyboru szablonu wydruku zlecenia/karty technologicznej/etykiety z okna zlecenia

Mechanizm wskazywania dostaw w module przesunięć magazynowych

Dodanie do szablonu zleceń produkcyjnych numeracji miesięcznej

Dodanie możliwości grupowania według kolumn na zleceniu w zakładce BOM

Wydawanie surowców/materiałów/półproduktów do zlecenia ze wskazaniem dosatwy

Wydawanie surowców/materiałów/półproduktów do zlecenia zbiorczo jednym dokumentem magazynowym

Obsługa zamienników surowców/materiałów/półproduktów.

Pełnmy opis jest TU

.

Nasze marki:

ras logo

symfonia logo

office logo abilogo