Wykaz aktualnych programów i zmian jakie w nich zostały wprowadzone znajdziesz w tabeli poniżej: 

Nazwa programuWersjaOpis
Sage Symfonia Start 2.0  
Mała Księgowość  2019.d

Deklaracje PIT-11, PIT-4R, PIT-28/PIT-28S

Deklaracje zaktualizowano do wersji:

 • PIT-11(24),
 • PIT-4R(8),
 • PIT-28/PIT-28S(21).

Deklaracja PIT-28S

Dodano możliwość przygotowania e-deklaracji PIT-28S (w oparciu o deklarację PIT-28). Deklaracja PIT-28 zostanie automatycznie przygotowana w układzie PIT-28S jeśli właściciel na zakładce Inne ma zaznaczoną dodaną w tej wersji opcję Przedsiębiorstwo w spadku.

1

Najem prywatny na PIT-28

Do ustawień firm (Firma obsługiwana w programie oraz Inne źródło przychodów) dodano parametr Najem prywatny. Gdy parametr jest zaznaczony a właściciel posiada 100% udziałów, wtedy na deklaracjach PIT‑28(21), PU‑28M(2) i PU–28K(2) wykazywane będą przychody z tytułu najmu prywatnego.

2

Do ustawień Podatki > Inne od roku 2018, dodano nowy parametr podatkowy Limit przychodów z najmu prywatnego, z domyślną wartością 100000 zł.

Przychody z najmu prywatnego na deklaracji PIT-28 wykazywane będą:

 • według stawki ryczałtu 8,5% do wysokości Limitu przychodów z najmu prywatnego,
 • według stawki ryczałtu 12,5% powyżej Limitu przychodów z najmu prywatnego.

Przychód na dokumentach należy rejestrować ze stawką 8,5%.

Faktura 2.0 2019.b 

Mechanizm podzielonej płatności

Dodano możliwość przygotowania pojedynczych przelewów VAT z mechanizmem, rozdzielającym podatek VAT i wartość netto na oddzielne rachunki bankowe. Funkcjonalność dotyczy wyłączenie przelewów złotówkowych.

Przelewy elektroniczne zlecane z okna płatności (polecenie Operacje > Zleć e-przelew) będą umożliwiały przygotowanie przelewu z mechanizmem podzielonej płatności.


3

Na oknie polecenia przelewu krajowego dodano opcję Podzielona płatność włączającą dla przelewu mechanizm podzielonej płatności. Przelewy takie mają dodatkowe pola:

Kwota VAT – kwota podatku VAT wynikająca z faktury,

NIP – numer NIP identyfikujący dostawcę / usługodawcę,

Numer faktury – numer faktury w związku z którą wykonywana jest płatność.

Do ustawień rejestrów pieniężnych dodano opcję Rachunek VAT. Opcję należy zaznaczyć dla rejestrów, na których rejestrowane są płatności VAT w związku z przelewami wykorzystującymi mechanizm podzielonej płatności. Taki rejestr nie będzie dostępny przy zlecaniu przelewów.

W celu wsparcia rejestracji i obsługi przelewów z mechanizmem podzielonej płatności dodano:

•dwa nowe predefiniowane typy dokumentów: PP- (Podzielona płatność - obciążenie) oraz PP+ (Podzielona płatność - uznanie).

•dwa nowe predefiniowane schematy księgowań: PP- (Podzielona płatność - obciążenie) oraz PP+ (Podzielona płatność - uznanie).

rejestr pieniężny VAT PP (z przypisanymi nowymi typami dokumentów). 

Handel 2.0

2019.b 

Mechanizm podzielonej płatności

Dodano możliwość przygotowania pojedynczych przelewów VAT z mechanizmem, rozdzielającym podatek VAT i wartość netto na oddzielne rachunki bankowe. Funkcjonalność dotyczy wyłączenie przelewów złotówkowych.

Przelewy elektroniczne zlecane z okna płatności (polecenie Operacje > Zleć e-przelew) będą umożliwiały przygotowanie przelewu z mechanizmem podzielonej płatności.

3

Na oknie polecenia przelewu krajowego dodano opcję Podzielona płatność włączającą dla przelewu mechanizm podzielonej płatności. Przelewy takie mają dodatkowe pola:

Kwota VAT – kwota podatku VAT wynikająca z faktury,

NIP – numer NIP identyfikujący dostawcę / usługodawcę,

Numer faktury – numer faktury w związku z którą wykonywana jest płatność.

Do ustawień rejestrów pieniężnych dodano opcję Rachunek VAT. Opcję należy zaznaczyć dla rejestrów, na których rejestrowane są płatności VAT w związku z przelewami wykorzystującymi mechanizm podzielonej płatności. Taki rejestr nie będzie dostępny przy zlecaniu przelewów.

W celu wsparcia rejestracji i obsługi przelewów z mechanizmem podzielonej płatności dodano:

•dwa nowe predefiniowane typy dokumentów: PP- (Podzielona płatność - obciążenie) oraz PP+ (Podzielona płatność - uznanie).

•dwa nowe predefiniowane schematy księgowań: PP- (Podzielona płatność - obciążenie) oraz PP+ (Podzielona płatność - uznanie).

rejestr pieniężny VAT PP (z przypisanymi nowymi typami dokumentów). 

e-Dokumenty 2019.a Program został dostosowany do współpracy z najnowszym oprogramowaniem Sage. 
e-Deklaracje 2019.b 

PIT-28S, PIT-36S, PIT-36LS

Dodano obsługę e-deklaracji PIT-28S, PIT-36S, PIT-36LS przygotowywanych w programie Sage Symfonia 2.0 Mała Księgowość. 

     
Sage Symfonia 2.0  
Handel Sprzedaż i Magazyn 2019.b 

Mechanizm podzielonej płatności

Dodano możliwość przygotowania pojedynczych przelewów VAT z mechanizmem, rozdzielającym podatek VAT i wartość netto na oddzielne rachunki bankowe. Funkcjonalność dotyczy wyłączenie przelewów złotówkowych.

Przelewy elektroniczne zlecane z okna płatności (polecenie Operacje > Zleć e-przelew) będą umożliwiały przygotowanie przelewu z mechanizmem podzielonej płatności.

3

Na oknie polecenia przelewu krajowego dodano opcję Podzielona płatność włączającą dla przelewu mechanizm podzielonej płatności. Przelewy takie mają dodatkowe pola:

Kwota VAT – kwota podatku VAT wynikająca z faktury,

NIP – numer NIP identyfikujący dostawcę / usługodawcę,

Numer faktury – numer faktury w związku z którą wykonywana jest płatność.

Do ustawień rejestrów pieniężnych dodano opcję Rachunek VAT. Opcję należy zaznaczyć dla rejestrów, na których rejestrowane są płatności VAT w związku z przelewami wykorzystującymi mechanizm podzielonej płatności. Taki rejestr nie będzie dostępny przy zlecaniu przelewów.

W celu wsparcia rejestracji i obsługi przelewów z mechanizmem podzielonej płatności dodano:

•dwa nowe predefiniowane typy dokumentów: PP- (Podzielona płatność - obciążenie) oraz PP+ (Podzielona płatność - uznanie).

•dwa nowe predefiniowane schematy księgowań: PP- (Podzielona płatność - obciążenie) oraz PP+ (Podzielona płatność - uznanie).

rejestr pieniężny VAT PP (z przypisanymi nowymi typami dokumentów). 

Finanse i Księgowość 2019.e

 

Aktualizacja wzorów deklaracji - Dodano obsługę nowych wersji deklaracji:

 • VAT-7(19)
 • VAT-7K(13)

zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r.

Rozliczanie kosztów samochodów : dodano obsługę dekretacji odliczenia kosztów eksploatacji samochodów (75% kosztów uzyskania oraz 20% kosztów uzyskania) dla dokumentów o charakterze:

 • Dokument kasowy
 • Rozliczenie zaliczki
 • Faktura korygująca zakup
 • Definiowanie układu RZiS

Dodano możliwość utworzenia w układzie RZiS pozycji zawierającej zarówno formułę, przypisane konta oraz podpozycje z przypisanymi kontami.

Rejestry VAT: dekretacja kosztów uzyskania (75%, 20%) dla dodawanych pozycji

Dodano obsługę dekretacji 75% kosztów uzyskania oraz 20% kosztów uzyskania dla ręcznie dodanej pozycji rejestru (przycisk Dodaj rejestr) w sytuacji gdy rejestr zakupu Zwykły lub VAT nie podlegający odliczeniu ma wybraną stawkę NP lub 0%.

Pilnowanie podziału 50%

Gdy rejestr został rozbity na dwie pozycje to w przypadku edycji pierwszej pozycji (Netto, Brutto, Stawka, ABCD, Okres) program zaktualizuje drugą pozycję automatycznie, pilnując podziału 50%.

Inne zmiany:

 • Usunięto przypadek wyświetlania komunikatu Kwota do zapłaty w rejestrze VAT nie zgadza się z kwotą dokumentu przy zapisie dokumentu RK, pomimo że kwoty w rejestrze zgadzają się z kwotami na dokumencie.
 • Poprawiono obsługę zaokrągleń przy podziale rejestru z rozliczeniem 75% kosztów uzyskania.
 • Naprawiono przepisywanie kwot do dokumentu, gdy wprowadzony został rejestr Zakup VAT niepodlegający odliczeniu z wybraną dekretacją N (VAT w dekret Netto).

 

Analizy Finansowe    
Środki Trwałe  2019

Samochody używane do celów mieszanych

Dodano obsługę ewidencji i amortyzacji środków objętych limitem kosztów uzyskania przychodów, samochodów osobowych używanych do celów mieszanych:

150.000 samochody spalinowe i hybrydowe

225.000 samochody elektryczne

 

Koszty eksploatacji

Do dialogu Koszty eksploatacji (okno Środek trwały > Inne oraz dialog Koszty w centrum) dodano pole Koszty podatkowe NKUP. Przycisk 25% automatycznie przeliczy i wprowadzi 25% z kwoty kosztów podatkowych NKUP.

Koszty podatkowe NKUP będą również prezentowane na podglądzie operacji Wpisanie kosztów eksploatacji.

Mechanizm pilnujący sumy kwot ulepszeń w roku działalności będzie sprawdzał przekroczenie kwoty 10000 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty będzie można zwiększyć wartość środka o sumę kwot ulepszeń.

Szablony księgowania

Dodano definicję szablonu księgowania: Zapłać ratę - leasing samoch. os. z użytkiem prywatnym (koszty, ubezp. i NKUP). Szablon uzupełnia księgowanie leasingu operacyjnego dla samochodów z użytkowaniem prywatnym. 

Zmiana kwoty NKUP

Dialog Zmiana zaliczenia amortyzacji do KUP/NKUP umożliwi podanie kwoty stanowiącej limit kosztów uzyskania przychodu.

Umowy LWD

Dla umów Leasingu dodano możliwość wyboru dodatkowych rodzajów umów:

•Operacyjny dla samochodu z użytkiem prywatnym

•Operacyjny dla samochodu elektrycznego z użytkiem prywatnym

Raty dla tych rodzajów umów umożliwiają wprowadzenie kwot kosztów oraz ubezpieczenia.

W ustawieniach raportu Umowy LWD - koszty dodano opcje:

Dla leasingu samochodów osobowych pokaż koszty i ubezpieczenie,

Dla leasingu samochodów osobowych pokaż NKUP.

W ustawieniach raportu Umowy LWD dodano opcję Dla leasingu samochodów osobowych pokaż koszty i ubezpieczenie. 

e-Deklaracje  2019.b

PIT-28S, PIT-36S, PIT-36LS

Dodano obsługę e-deklaracji PIT-28S, PIT-36S, PIT-36LS przygotowywanych w programie Sage Symfonia 2.0 Mała Księgowość.

e-Dokumenty  2019.a

Program został dostosowany do współpracy z najnowszym oprogramowaniem Sage.

     
Sage Symfonia ERP  
Kadry i Płace One Payroll 2019.1

Deklaracje PIT-2, PIT -11, PIT-4R, PIT-8AR

Od 2019 r. nastąpiło skrócenie terminu przesyłania przez płatników informacji podatkowych PIT-11. Płatnicy są zobowiązani do przesyłania ich do urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia następującego po roku podatkowym. Natomiast termin ich przesyłania podatnikowi, nie ulega zmianie, czyli do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.  

Uaktualniono wzory deklaracji:

PIT-11(24),

PIT-4R(8),

PIT-8AR(7).

Deklaracja PIT-2(5) zawiera jedynie zmiany polegające na uaktualnieniu dziennika promulgacyjnego ustawy PIT i nie zmieniono jego numeracji.

Deklaracja IFT-1/1R zawiera zmiany w zakresie uaktualnienia dziennika promulgacyjnego ustawy PIT i zmiany opisu w poz. 80 i 81.

W związku z przeniesieniem części D. Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z deklaracji PIT‑8C do deklaracji PIT-11(24) (część F.), raport PIT-8C nie został zaktualizowany do obsługi formularza PIT-8C(9). Była to jedyna wypełniana w programie część deklaracji PIT-8C.

Uwagi do zmian w PIT-11

W przypadku PIT-11 opcja Drukuj dla pracowników, którzy osiągnęli dochód w roku podatkowym uwzględnia osoby, u których dochód wykazany jest w części E. Opcja nie dotyczy przychodów w części F. Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy deklaracji.

Okno dialogowe Informacje dodatkowe umożliwia wprowadzanie imienia, nazwiska i stanowiska dla podpisów części H. Podpis płatnika... oraz I. Podpis osoby upoważnionej... deklaracji. Pola Imię i Nazwisko wypełniane są automatycznie na podstawie danych zalogowanego użytkownika. Jeżeli deklaracja przygotowywana jest dla wykazania:

wyłącznie dochodów w części E. deklaracji, to należy pozostawić Imię i Nazwisko tylko w części Podpis płatnika. Podpis umieszczony zostanie w części H. deklaracji.

wyłącznie przychodów w części F. deklaracji PIT-11(24), to należy pozostawić Imię i Nazwisko w części Podpis osoby upoważnionej. Podpis umieszczony zostanie w części I. deklaracji.

informacji zarówno w części E. i F. deklaracji, to Imię i Nazwisko należy uzupełnić w części Podpis płatnika i Podpis osoby upoważnionej. Podpis umieszczony zostanie w części H. oraz I. deklaracji

Uzupełnienie stanowiska nie jest obowiązkowe i można je stosować zamiennie z podpisem na deklaracji. Pole stanowisko nie jest automatycznie uzupełniane.  

Eksport danych do aplikacji GUS Z-12.

Dodano raport Dane do sprawozdania GUS Z-12 ułatwiający zebranie informacji potrzebnych do przygotowywanego dla Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdania o strukturze wynagrodzeń według zawodów za dany okres sprawozdawczy. Raport przygotowuje plik .csv z danymi dla sprawozdania GUS Z-12, który można wczytać w aplikacji GUS.

Raport związany z koniecznością wskazania rachunku bankowego

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, pracodawca jest zobowiązany w terminie do 21 stycznia 2019 r. poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku bankowego lub złożenia wniosku dotyczącego kontynuowania wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych.

Druk z informacją dla pracownika oraz formularzem oświadczenia o formie wypłaty można przygotować za pomocą nowego raportu Informacja o formie wypłaty wynagrodzenia. Raport dostępny jest w katalogu Raporty kadrowe\Trwanie stosunku pracy.

Zmiana sposobu naliczania zaliczki na podatek dochodowy od 1 stycznia 2020r.

Od początku 2020 r. ulega zmianie sposób naliczania zaliczek podatkowych należnych od świadczeń stawianych do dyspozycji pracowników. Zgodnie z tą zmianą, za miesiąc, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku w firmie przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, płatnik będzie pobierał zaliczkę według stawki 18% tylko od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła kwoty 85.528 zł oraz według stawki 32% od uzyskanej w tym miesiącu nadwyżki ponad ww. kwotę.

Zmiany w programie przygotowujące do wprowadzenia nowej deklaracji ZUS ZWUA

W elementach i słownikach przeprowadzono zmiany przygotowujące do wprowadzenia nowej wersji deklaracji ZUS ZWUA.

Wykorzystywany w zestawie kadrowym Umowa o pracę słownik Tryb rozwiązania stosunku pracy rozszerzono o atrybut kod dla ZUS (wykazywany w polu 02. Kod wygaśnięcia/ kod trybu rozwiązania stosunku pracy/ stosunku służbowego, w nowej części V deklaracji ZUS ZWUA).

W zestawie Umowa o pracę:

zmieniono nazwę atrybutu podstawa prawna na podstawa prawna do 2018,

dodano nowy atrybut podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia.

Nowy atrybut podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia posiada przygotowany słownik, zgodny ze słownikiem ZUS, każdy z elementów słownika posiada przypisany atrybut kod dla ZUS (wykazywany w polu 03. Kod podstawy prawnej rozwiązania/ wygaśnięcia stosunku pracy/ stosunku służbowego, w nowej części V deklaracji ZUS ZWUA).

Do zestawu ZUS ZWUA dodano nowy element kadrowy Strona z inicjatywy (wykazywany w polu 05: Strona, z inicjatywy której nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, w nowej części V deklaracji ZUS ZWUA). Element wykorzystuje nowy słownik Strona z inicjatywy.

Raport - Świadectwo pracy

Do uzupełnienia punktu 4. Stosunek pracy ustał w wyniku domyślnie wykorzystywana będzie wartość z nowego atrybutu podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia. Jeśli wartość tego atrybutu będzie pusta pobrana zostanie wartość z atrybutu podstawa prawna do 2018 (wcześniejsza nazwa: podstawa prawna).

Wartości danych kadrowych na rok 2019

5 

ZUS ERP-7

Uaktualniono wzór druku ZUS ERP-7. Zmiana dotyczy treści w stopce deklaracji.

Inne zmiany

Naprawiono numerację paragrafów (zaznaczona opcja Umowa w paragrafach) dla Umowy o pracę przesłanej do programu MS Word.

Długa nazwa firmy nie będzie powodowała przeniesienia podpisu na 3 stronę wydruku Skierowanie na badania.

Usunięto przypadek wyświetlania komunikatu o błędzie w trakcie wprowadzania ustawień wykonania raportu Lista płac.

Naprawiono możliwość wykonania eksportu księgowań z menu Firma > Eksport do FK oraz Integracja z FK.

Poprawiono obsługę błędnych adresów e-mail podczas wysyłki do pracowników pasków wynagrodzeń.

Naprawiono w raporcie Karta ewidencji czasu pracy utworzonym do MS Excel sumowanie wartości w pozycjach: Razem, Wymiar czasu pracy, Faktyczny wymiar czasu.

Synchronizacja z HRCloud pominie pracowników bez uzupełnionego atrybutu e-mail pracownika (zestaw Pracownik) oraz stanowisko (zestaw Umowy o pracę).

Naprawiono problem zamykania się programu przy próbie edycji przypomnienia.

Poprawiono obsługę wyboru firmy z listy przy pomocy touchpada.

Inne zmiany – koszty uzyskania

Naprawiono wykazywanie kosztów uzyskania przychodu na deklaracji PIT-11 w przypadku, gdy część wynagrodzenia zasadniczego niepodlegająca prawom autorskim jest niższa od kosztów uzyskania przychodów ryczałtowych.

Na deklaracji PIT-11 nie będą wykazywane miesięczne koszty uzyskania (PIT-11) (pozycja 30), gdy przy umowie o pracę wynagrodzenie pracownika w 100% objęte jest prawami autorskimi. Wynagrodzenie w tego tytułu wykazywane jest w pozycji koszty uzyskania: wynag. za pracę - prawa autorskie.

Naprawiono obsługę potrącenia kosztów od praw autorskich za okres nieobecności w sytuacji, gdy np. urlop występuje na przełomie dwóch okresów.  

Sage 50C 2019.1c

Raport JPK - sprawozdania finansowe (JPK_SF)

Dodano funkcjonalność wspierającą użytkownika w przygotowaniu e-sprawozdań finansowych (JPK_SF).

Jednolity plik kontrolny - sprawozdania finansowe >>

Sprawozdania finansowe można przygotować dla w układach dla następujących statusów firm:

•Alternatywna Spółka Inwestycyjna.

•Bank,

•Jednostka Inna,

•Jednostka Mała,

•Jednostka Mikro,

•Organizacja Pożytku Publicznego,

•Skonsolidowana Jednostka Inna,

•Zakład Ubezpieczeń.

Tylko układy sprawozdań dla firm o statusach jednostka Mikro, jednostka Małe i jednostka Inne pobierają dane bilansu i RZiS. Pozostałe układy sprawozdań przeznaczone są do samodzielnego wypełnienia przez użytkownika w znajdującym się w programie edytorze.

Do listy definicji układu Bilansu oraz układy RZiS dodano kolumnę Typ jednostki określającą, dla którego statusu firmy (Mała, Mikro, Inna) dany układ ma zastosowanie. 

.

Nasze marki:

ras logo

symfonia logo

office logo abilogo