Symfonia Zarządzanie Produkcją Pakiet Profesjonalny

Symfonia Zarządzanie Produkcją Pakiet Profesjonalny

 

Dedykowany do firm produkcyjnych, handlowo-produkcyjnych, które komputerowo wspierają technologiczny proces projektowania i wytwarzania wyrobów. Umożliwia zarządzanie technologiami, planami produkcyjnymi, zleceniami produkcyjnymi, maszynami i narzędziami, materiałami i surowcami, półproduktami. Ewidencjonuje ceny materiałów, surowców, wyrobów gotowych, czasy  oraz odpadów powstałych w czasie produkcji. W znacznym stopniu usprawnia pracę działu produkcji, jak i działu księgowego. Czyni ich działania bardziej efektywnymi poprzez zarządzanie pro-cesami produkcyjnymi, obsługę wielu zleceń produkcyjnych oraz planowanie potrzeb produkcyjnych.                   

Receptura podstawowa              

Symulacja kalkulacji kosztów produkcji                

BOM - specyfikacja materiałowa                            

Karty technologiczne                    

Zamienniki                        

Parametry produkcyjne produktu                          

Stany magazynowe - bilans materiałowy                            

Planowanie sposobu wytwarzania                         

Zamówienia wewnętrzne                           

Sprawdzenie wykonalności (bilans przed wygenerowaniem zlecenia)                    

Rozliczanie i ewidencja: surowców, produktów, czasów operacji                            

Łańcuch dostaw - symulacja i realizacja zapotrzebowania na surowce                   

Karty pracy                       

Rejestracja czasu pracy wykonawcy                      

Modyfikacja listy materiałowej                

Dokumenty magazynowe (z i do Produkcji)                        

Wiele kart technologicznych do jednego kodu towarowego                      

Rozliczanie produkcji                   

Gospodarka odpadami produkcyjnymi                  

Rozliczenie strat technologicznych                        

Realizacja zamówień od klientów                          

Kreator raportów                          

Kooperacje                       

Traceability                            

Harmonogramowanie                  

Optymalizacja planów produkcyjnych                   

Zamamienniki półproduktów                    

API do modułu Produkcja                          

API do modułu Panale Meldunkowe

 

Nasze marki:

ras logo

symfonia logo