Symfonia Księgowość Pakiet Ekonomiczny

 

Kompletne rozwiązanie dedykowane do prowadzenie ksiąg rachunkowych dla jednooddziałowej firmy handlowej lub usługowej z prostymi/standardowymi procesami biznesowymi.

Rachunkowość bilansowa
- Wielopoziomowy plan kont: 60 000 pozycji w planie kont oraz 999 kont syntetycznych
- Rozbudowane opcje generowania i zarządzania słownikami
Zapisy na koncie, obroty na koncie, obroty kont aktywnych, bilans, rachunek zysków i strat

Zaawansowane możliwości zarządzania użytkownikami i kontrola dostępu do danych

Rozrachunki
- Wygodne i rozbudowane okna wyszukiwania i prezentacji rozrachunków
- Mechanizm wyszukiwania brakujących rozrachunków

Obsługa Walut
- Walutowe potwierdzenia sald
- Możliwość wprowadzania dowolnej ilości kursów walut
- Obsługa dowolnej ilości kont bankowych dla Kontrahenta

Automatyczne generowanie deklaracji i sprawozdań (RZiS, BILANS, PIT, CIT, VAT, JPK)
Sprawozdawczość zewnętrzna Podatkowa
- dokumenty dla urzędów, w tym wydruki informacji podsumowujących dla deklaracji VAT UE i VAT 27, wydruk kontroli podatkowej, należności, zobowiązań,
 - automatycznie generowanie plików JPK: JPK_VAT, JPK_Księgi Rachunkowe, JPK_WB (wyciągi bankowe)

Wysyłka e-deklaracji elektronicznych na bramkę Ministerstwa (e-Deklaracje)

Automatyczny mechanizm rozliczania ulgi za złe długi

Sage Connect - Automatyzacja wymiany danych między aplikacjami Sage pracującymi w odrębnych sieciach
Wysyłanie dokumentów z programu Sprzedaży
Odbieranie dokumentów w programie Księgowym

Przelewy elektroniczne - umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych poleceń przelewów krajowych, przelewów walutowych, przelewów do organów podatkowych oraz do ZUS-u, a także odbierania wyciągów bankowych i poszczególnych operacji bankowych.

 

Czytaj więcej...

Symfonia Księgowość Pakiet Uniwersalny

 

Dedykowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla firm jedno lub wielooddziałowych prowadzących działalność handlową, usługową lub produkcyjną w dowolnej branży. System wspiera szerokie spektrum procesów biznesowych, jest elastyczny i łatwo się dostosowuje do potrzeb firmy. Elastyczność programu i rozbudowane narzędzia raportowe umożliwiają zastosowanie systemu również w jednostkach budżetowych.                

Rachunkowość bilansowa

- Wielopoziomowy plan kont: 60 000 pozycji w planie kont oraz 999 kont syntetycznych

- Rozbudowane opcje generowania i zarządzania słownikami

Zapisy na koncie, obroty na koncie, obroty kont aktywnych, bilans, rachunek zysków i strat

Zaawansowane możliwości zarządzania użytkownikami i kontrola dostępu do danych                       

Rozrachunki

- Wygodne i rozbudowane okna wyszukiwania i prezentacji rozrachunków

- Mechanizm wyszukiwania brakujących rozrachunków"                          

Obsługa Walut

- Walutowe potwierdzenia sald

- Możliwość wprowadzania dowolnej ilości kursów walut

- Obsługa dowolnej ilości kont bankowych dla Kontrahenta"                   

Automatyczne generowanie deklaracji i sprawozdań (RZiS, BILANS, PIT, CIT, VAT, JPK)

Sprawozdawczość zewnętrzna Podatkowa

- dokumenty dla urzędów, w tym wydruki informacji podsumowujących dla deklaracji VAT UE i VAT 27, wydruk kontroli podatkowej, należności, zobowiązań,

 - automatycznie generowanie plików JPK: JPK_VAT, JPK_Księgi Rachunkowe, JPK_WB (wyciągi bankowe)"                      

Wysyłka e-deklaracji elektronicznych na bramkę Ministerstwa (e-Deklaracje)                     

Automatyczny mechanizm rozliczania ulgi za złe długi               

Sage Connect - Automatyzacja wymiany danych między aplikacjami Sage pracującymi w odrębnych sieciach

Wysyłanie dokumentów z programu Sprzedaży

Odbieranie dokumentów w programie Księgowym                      

Przelewy elektroniczne - umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych poleceń przelewów krajowych, przelewów walutowych, przelewów do organów podatkowych oraz do ZUS-u, a także odbierania wyciągów bankowych i poszczególnych operacji bankowych

Arkusze Analityczne:

Rozszerzona funkcjonalność w zakresie raportowania i analizy danych Możliwość tworzenia własnych szablonów raportów z danych programu księgowego (tj. Obroty, Rozrachunki, Rejestry VAT, Wiekowanie, Zapisy)

- Dostęp to tabel i wykresów przestawnych bez konieczności wysyłania danych do programu Excel

- Automatyczna aktualizacja raportów

- Możliwość obróbki danych i dostęp do tworzenia własnych formuł obliczeniowych podobnie jak w Excelu "                           

Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów i Przychodów

- Automatyzacja rozliczeń - Przychodów - przyszłych okresów

 - Automatyzacja rozliczeń - Przychodów - przyszłych okresów"              

Automatyka przeksięgowań -

Mechanizm Przeksięgowania kont umożliwia zdefiniowanie i wykonywanie okresowych przeksięgowań kont (rozksięgowanie salda jednego konta na kilka określonych kont wg ustalonych współczynników, którymi są stany innych kont o analogicznej strukturze analityki."                          

Automatyka przeksięgowań - Automat przeksięgowań VAT

- Weryfikacja sumy księgowań na koncie VAT należny w danym okresie (np. 221-1)

- Weryfikacja sumy księgowań na koncie VAT naliczony w danym okresie (np. 221-2)

- Symulacja przeksięgowań i automatycznie przeksięgowania zapisów

- VAT należny do rozliczenia w okresach przyszłych (221-3)

- VAT naliczony do rozliczenia w okresach przyszłych (221-4)

- Wyszukiwanie błędów

- Uzgadnianie rejestrów VAT z zapisami na kontach

- Księgowanie rozrachunku do US - wyksięgowanie zbiorczo z kont na jakich VAT się znajduje"          

Środki Trwałe - Amortyzacja - rzeczowe aktywa trwałe

-grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

-budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

-urządzenia techniczne i maszyny

-środki transportu

-inne środki trwałe (m. in. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie a także inwentarz żywy nieprzeznaczony do uboju"                     

Środki Trwałe - Ewidencja środków (Numery seryjna, Numery Porządkowe, Cechy (jedna cecha na środek trw.)                     

Środki Trwałe - Ewidencja księgowa - Odpisy Amortyzacyjne (podatkowe i Bilansowe) i Centra Kosztów, Szablony Księgowań                       

Środki Trwałe - Ewidencja księgowa - Zmiana wartości środka trwałego i aktulizacje, Umorzenia i Korekty                           

Środki Trwałe - Ewidencja księgowa - Likwidacja środka - Sprzedaż, Likwidacja i Złomowanie            

Środki trwałe - Inwentaryzacja Środkow Trwałych

- Cechy

- Części składowe środków trwałych

- miejsca użytkowania i przypisanie do pracownika osoby odpowiedzialnej)"                           

Leasing, Wynajem, Dzierżawa ewidencjonowanie obcych środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy"           

Środki trwałe - Leasing:

- Kapitałowy

- Operacyjny

- Operacyjny dla samochodu z użytkiem prywatnym

- Operacyjny dla samochodu elektrycznego z użytkiem prywatnym"                    

Środki trwałe - Plan Spłat Rat

- MD (metoda degresywna)

- MU (metoda uproszczona)"                  

Kalendarz czynności Księgowych (zadania, przypomnienia)                      

Zawansowane Wczytywanie i Księgowanie wyciągów bankowych                         

Sprzedaż wysyłkowa (limity sprzedaży wysyłkowej do EU)                        

API (współpraca z produktami Sage, SOD, BRO)              

 

Czytaj więcej...

Symfonia Księgowość Pakiet Profesjonalny

 

Dedykowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla firm jedno lub wielooddziałowych prowadzących działalność handlową, usługową lub produkcyjną w dowolnej branży. System wspiera szerokie spektrum procesów biznesowych, jest elastyczny i łatwo się dostosowuje do potrzeb firmy. Elastyczność programu i rozbudowane narzędzia raportowe umożliwiają zastosowanie systemu również w jednostkach budżetowych.                

Rachunkowość bilansowa

- Wielopoziomowy plan kont: 60 000 pozycji w planie kont oraz 999 kont syntetycznych

- Rozbudowane opcje generowania i zarządzania słownikami

Zapisy na koncie, obroty na koncie, obroty kont aktywnych, bilans, rachunek zysków i strat

Zaawansowane możliwości zarządzania użytkownikami i kontrola dostępu do danych                       

Rozrachunki

- Wygodne i rozbudowane okna wyszukiwania i prezentacji rozrachunków

- Mechanizm wyszukiwania brakujących rozrachunków"                          

Obsługa Walut

- Walutowe potwierdzenia sald

- Możliwość wprowadzania dowolnej ilości kursów walut

- Obsługa dowolnej ilości kont bankowych dla Kontrahenta"                   

Automatyczne generowanie deklaracji i sprawozdań (RZiS, BILANS, PIT, CIT, VAT, JPK)

Sprawozdawczość zewnętrzna Podatkowa

- dokumenty dla urzędów, w tym wydruki informacji podsumowujących dla deklaracji VAT UE i VAT 27, wydruk kontroli podatkowej, należności, zobowiązań,

 - automatycznie generowanie plików JPK: JPK_VAT, JPK_Księgi Rachunkowe, JPK_WB (wyciągi bankowe)"                      

Wysyłka e-deklaracji elektronicznych na bramkę Ministerstwa (e-Deklaracje)                     

Automatyczny mechanizm rozliczania ulgi za złe długi               

Sage Connect - Automatyzacja wymiany danych między aplikacjami Sage pracującymi w odrębnych sieciach

Wysyłanie dokumentów z programu Sprzedaży

Odbieranie dokumentów w programie Księgowym                      

Przelewy elektroniczne - umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych poleceń przelewów krajowych, przelewów walutowych, przelewów do organów podatkowych oraz do ZUS-u, a także odbierania wyciągów bankowych i poszczególnych operacji bankowych

Arkusze Analityczne:

Rozszerzona funkcjonalność w zakresie raportowania i analizy danych Możliwość tworzenia własnych szablonów raportów z danych programu księgowego (tj. Obroty, Rozrachunki, Rejestry VAT, Wiekowanie, Zapisy)

- Dostęp to tabel i wykresów przestawnych bez konieczności wysyłania danych do programu Excel

- Automatyczna aktualizacja raportów

- Możliwość obróbki danych i dostęp do tworzenia własnych formuł obliczeniowych podobnie jak w Excelu "                           

Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów i Przychodów

- Automatyzacja rozliczeń - Przychodów - przyszłych okresów

 - Automatyzacja rozliczeń - Przychodów - przyszłych okresów"              

Automatyka przeksięgowań -

Mechanizm Przeksięgowania kont umożliwia zdefiniowanie i wykonywanie okresowych przeksięgowań kont (rozksięgowanie salda jednego konta na kilka określonych kont wg ustalonych współczynników, którymi są stany innych kont o analogicznej strukturze analityki."                          

Automatyka przeksięgowań - Automat przeksięgowań VAT

- Weryfikacja sumy księgowań na koncie VAT należny w danym okresie (np. 221-1)

- Weryfikacja sumy księgowań na koncie VAT naliczony w danym okresie (np. 221-2)

- Symulacja przeksięgowań i automatycznie przeksięgowania zapisów

- VAT należny do rozliczenia w okresach przyszłych (221-3)

- VAT naliczony do rozliczenia w okresach przyszłych (221-4)

- Wyszukiwanie błędów

- Uzgadnianie rejestrów VAT z zapisami na kontach

- Księgowanie rozrachunku do US - wyksięgowanie zbiorczo z kont na jakich VAT się znajduje"          

Środki Trwałe - Amortyzacja - rzeczowe aktywa trwałe

-grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

-budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

-urządzenia techniczne i maszyny

-środki transportu

-inne środki trwałe (m. in. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie a także inwentarz żywy nieprzeznaczony do uboju"                     

Środki Trwałe - Ewidencja środków (Numery seryjna, Numery Porządkowe, Cechy (jedna cecha na środek trw.)                     

Środki Trwałe - Ewidencja księgowa - Odpisy Amortyzacyjne (podatkowe i Bilansowe) i Centra Kosztów, Szablony Księgowań                       

Środki Trwałe - Ewidencja księgowa - Zmiana wartości środka trwałego i aktulizacje, Umorzenia i Korekty                           

Środki Trwałe - Ewidencja księgowa - Likwidacja środka - Sprzedaż, Likwidacja i Złomowanie            

Środki trwałe - Inwentaryzacja Środkow Trwałych

- Cechy

- Części składowe środków trwałych

- miejsca użytkowania i przypisanie do pracownika osoby odpowiedzialnej)"                           

Leasing, Wynajem, Dzierżawa ewidencjonowanie obcych środków trwałych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umów leasingu, wynajmu lub dzierżawy"           

Środki trwałe - Leasing:

- Kapitałowy

- Operacyjny

- Operacyjny dla samochodu z użytkiem prywatnym

- Operacyjny dla samochodu elektrycznego z użytkiem prywatnym"                    

Środki trwałe - Plan Spłat Rat

- MD (metoda degresywna)

- MU (metoda uproszczona)"                  

Kalendarz czynności Księgowych (zadania, przypomnienia)                      

Zawansowane Wczytywanie i Księgowanie wyciągów bankowych                         

Sprzedaż wysyłkowa (limity sprzedaży wysyłkowej do EU)                        

API (współpraca z produktami Sage, SOD, BRO)

Wymiary (Środki Trwałe i Księgowość)

Korespondencja 456

Budżetowanie - wymagany dodatek Sage Business Intelligence (BI)

 

Czytaj więcej...

Nasze marki:

ras logo

symfonia logo