Symfonia Sprzedaż Pakiet Start

 

Dedykowany dla jednooddziałowej firmy handlowej lub usługowej z kartoteką do 1000 towarów oraz prostymi/standardowymi procesami biznesowymi.

Sprzedaż z magazynem - prowadzenie sprzedaży usług i towarów kartotekowych i niekartotekowych - wystawianie dokumentów sprzedaży dla klientów kartotekowych i niekartotekowych, - prowadzenie gospodarki magazynowej towarów kartotekowych, - wystawianie dokumentów magazynowych (PZ/WZ); -inwentaryzacja stanów magazynowych - raportowanie sprzedaży w podziale na towary/klientów i ich grupy; - raportowanie stanów magazynowych w podziale na towary i ich grupy; - integracja dokumentów magazynowych i sprzedażowych z modułem finansowo-księgowym               

eFaktury - możliwość wysyłania eFaktur do klientów za pośrednictwem SMF (klienci nie muszą być użytkownikami SMF) limit e-Faktur: 1000     

ePrzelewy - możliwość automatycznego generowania poleceń przelewu w formacie MT940            

eDeklaracje - możliwość automatycznego generowania plików JPK_FA i wysyłania ich na bramkę MF

Zamówienia obce - rejestracja zamówień klientów w systemie, - automatyczne wystawianie dokumentów powiązanych z zamówieniami klientów w systemi (dokumenty WZ/Faktury), - raportowanie zamówień klientów w podziale na klientów/towary                          

Kartoteka towarów -  rejestracja danych towarów, - rejestracja różnych (do 20 różnych rodzajów) typów cen dla towaru, przeliczenia jednostek miar, kody kreskowe, opisy; Prowadzenie gospodarki magazynowej dla tych towarów                         

Kartoteka kontrahentów - rejestracja danych kontrahentów , wystawianie dokumentów i raportowanie sprzedaży w oparciu o tą kartotekę                         

Kartoteka płatności - przyjmowanie płatności od klientów, - rozrachunki z kontrahentami

Wczytywanie wyciągów bankowych i rozliczanie rozrachunków na ich podstawie                      

Dostęp do standardowych zestawień i raportów                          

Standardowe zarządzanie uprawnieniami użytkowników - uprawnienia do rodzajów operacji         

1 magazyn i 1 dział sprzedaży - dla firm jednooddziałowych                     

Wielkość kartoteki towarów - dla firm o mniejszym asortymencie - do 1000 towarów.

 

Czytaj więcej...

Symfonia Sprzedaż Pakiet Uniwersalny

 

Dedykowany dla firm jedno lub wieloodziałowych z rozbudowaną gospodarką magazynową (do 255 magazynów) oraz procesami handlowymi. Ze zróżnicowanym asortymentem wymagającym dostosowania katalogów oraz rodzajów produktów, klientów do indywidualnych potrzeb oraz elastycznej analityki. Z potrzebą dopasowania systemu do potrzeb organizacji z zastosowaniem narzędzi do pracy mobilnej (handel i magazyn)  .            

Sprzedaż z magazynem - prowadzenie sprzedaży usług i towarów kartotekowych i niekartotekowych - wystawianie dokumentów sprzedaży dla klientów kartotekowych i niekartotekowych, - prowadzenie gospodarki magazynowej towarów kartotekowych, - wystawianie dokumentów magazynowych (PZ/WZ); -inwentaryzacja stanów magazynowych - raportowanie sprzedaży w podziale na towary/klientów i ich grupy; - raportowanie stanów magazynowych w podziale na towary i ich grupy; - integracja dokumentów magazynowych i sprzedażowych z modułem finansowo-księgowym               

eFaktury - możliwość wysyłania eFaktur do klientów za pośrednictwem SMF (klienci nie muszą być użytkownikami SMF) limit e-Faktur: 1000"                 

ePrzelewy - możliwość automatycznego generowania poleceń przelewu w formacie MT940                          

eDeklaracje - możliwość automatycznego generowania plików JPK_FA i wysyłania ich na bramkę MF                   

Zamówienia obce - rejestracja zamówień klientów w systemie, - automatyczne wystawianie dokumentów powiązanych z zamówieniami klientów w systemi (dokumenty WZ/Faktury), - raportowanie zamówień klientów w podziale na klientów/towary                          

Kartoteka towarów -  rejestracja danych towarów, - rejestracja różnych (do 20 różnych rodzajów) typów cen dla towaru, przeliczenia jednostek miar, kody kreskowe, opisy; Prowadzenie gospodarki magazynowej dla tych towarów                         

Kartoteka kontrahentów - rejestracja danych kontrahentów , wystawianie dokumentów i raportowanie sprzedaży w oparciu o tą kartotekę                         

Kartoteka płatności - przyjmowanie płatności od klientów, - rozrachunki z kontrahentami              

Wczytywanie wyciągów bankowych i rozliczanie rozrachunków na ich podstawie                      

Dostęp do standardowych zestawień i raportów                          

Standardowe zarządzanie uprawnieniami użytkowników - uprawnienia do rodzajów operacji         

Możliwość definiowania własnych typów dokumentów sprzedażowych/magazynowych/zamówie

Do 255 magazynów i działów sprzedaży - dla firm wielooddziałowych o umiarkowanie rozbudowanej strukturze organizacyjnej              

Kartoteka dostaw i rezerwacji - możliwość śledzenia stanów magazynowych towarów z dokładnością do partii towaru/numeru seryjnego towaru                        

Ofertowanie (Contact Manager) - rejestracja kontaktów z klientami, - rejestracja kalendarza dla kontaktów z klientami, - rejestracja ofert dla klientów, -wysyłka ofert przy pomocy eMail, - przetwarzania statusów ofert, - tworzenia zamówień klientów na podstawie ofert                        

Kompletacja - możliwość realizacji uproszczonego procesu produkcyjnego i jego rozliczania magazynowo/księgowego                       

Możliwość definiowania własnych zestawień i raportów (AmBasic)                      

Zamówienia własne - rejestracja zamówień własnych do dostawców, - automatyczne wystawianie dokumentów powiązanych z zamówieniami własnymi (pokumenty PZ/Faktury), - raportowanie zamówień w podziale na dostawców/towary, - zapotrzebowania na towary                       

Wielkość kartoteki towarów - dla firm o dużym asortymencie - brak ograniczeń kartoteki towarów                

Własne pola kartoteki towarów - możliwość zdefiniowania dowolnych własnych pól dla kartoteki towarów i raportowania sprzedaży wg tych pól                           

Własne pola w kartoteki kontrahentów - możliwość zdefiniowania dowolnych własnych pól dla kartoteki kontrahentów i raportowania sprzedaży wg tych pól                

Zaawansowane możliwości ustalania cen - cenniki okresowe dla towarów/grup towarów, kontrahentów/grup kontrahentów, - cenniki rabatowe                        

Możliwość współpracy z innymi produktami Sage (lub autoryzowanymi przez Sage) za pośrednictwem WebAPI - MobilnySprzedawca, MobilnyMagazynier, ModułProdukcji, e-handel (platformy i sklepy internetowe)                  

Kastomizacja - możliwość zdefiniowania własnej obsługi zdarzeń (AmBasic, np.podczas zapisywania dokumentów itp.)                      

Rozszerzone Wczytywanie i Księgowanie wyciągów bankowych (*Nowe + Import z CSV)

Elastyczny sposób rejestracji wyciągów bankowych - wyszukiwania rozrachunków do rozliczenia na podstawie wyciągów (jeszcze niedostępne - przewidywana dostępność połowa 2020)"                       

Zbiorcze korekty faktury - możliwość korygowania sprzedaży np. w przypadku wstecznego naliczania rabatów                      

Tryb pracy wielooddziałowej - możliwość pracy w trybie oddział/centrala                           

Uprawnienia użytkowników do struktury organizacyjnej - uprawnienia do magazynów/działów sprzedaży.

 

Czytaj więcej...

Symfonia Sprzedaż Pakiet Profesjonalny

 

Dedykowany dla firm handlowych, usługowych lub produkcyjcnych o złożonych procesach biznesowych, wymagających szerokiego dostosowania programu do specyfiki branży oraz zautomatyzowanej integracji z systemami zewnętrznymi, rozbudowanej analityki biznesowej. Linia dla firm szukających narzędzia umożliwiającego utworzenie rozwiązania "szytego na miarę" oraz prowadzenie rachunkowości zarządczej.                      

Sprzedaż z magazynem - prowadzenie sprzedaży usług i towarów kartotekowych i niekartotekowych - wystawianie dokumentów sprzedaży dla klientów kartotekowych i niekartotekowych, - prowadzenie gospodarki magazynowej towarów kartotekowych, - wystawianie dokumentów magazynowych (PZ/WZ); -inwentaryzacja stanów magazynowych - raportowanie sprzedaży w podziale na towary/klientów i ich grupy; - raportowanie stanów magazynowych w podziale na towary i ich grupy; - integracja dokumentów magazynowych i sprzedażowych z modułem finansowo-księgowym               

eFaktury - możliwość wysyłania eFaktur do klientów za pośrednictwem SMF (klienci nie muszą być użytkownikami SMF) limit e-Faktur: 1000"                 

ePrzelewy - możliwość automatycznego generowania poleceń przelewu w formacie MT940            

eDeklaracje - możliwość automatycznego generowania plików JPK_FA i wysyłania ich na bramkę MF

Zamówienia obce - rejestracja zamówień klientów w systemie, - automatyczne wystawianie dokumentów powiązanych z zamówieniami klientów w systemi (dokumenty WZ/Faktury), - raportowanie zamówień klientów w podziale na klientów/towary                          

Kartoteka towarów -  rejestracja danych towarów, - rejestracja różnych (do 20 różnych rodzajów) typów cen dla towaru, przeliczenia jednostek miar, kody kreskowe, opisy; Prowadzenie gospodarki magazynowej dla tych towarów                         

Kartoteka kontrahentów - rejestracja danych kontrahentów , wystawianie dokumentów i raportowanie sprzedaży w oparciu o tą kartotekę                         

Kartoteka płatności - przyjmowanie płatności od klientów, - rozrachunki z kontrahentami

Wczytywanie wyciągów bankowych i rozliczanie rozrachunków na ich podstawie                      

Dostęp do standardowych zestawień i raportów                          

Standardowe zarządzanie uprawnieniami użytkowników - uprawnienia do rodzajów operacji         

Możliwość definiowania własnych typów dokumentów sprzedażowych/magazynowych/zamówień

Nieograniczona ilość magazynów i działów sprzedaży - dla firm o bardzo rozbudowanej strukturze organizacyjnej                          

Kartoteka dostaw i rezerwacji - możliwość śledzenia stanów magazynowych towarów z dokładnością do partii towaru/numeru seryjnego towaru                        

Ofertowanie (Contact Manager) - rejestracja kontaktów z klientami, - rejestracja kalendarza dla kontaktów z klientami, - rejestracja ofert dla klientów, -wysyłka ofert przy pomocy eMail, - przetwarzania statusów ofert, - tworzenia zamówień klientów na podstawie ofert                        

Kompletacja - możliwość realizacji uproszczonego procesu produkcyjnego i jego rozliczania magazynowo/księgowego                       

Możliwość definiowania własnych zestawień i raportów                        

Zamówienia własne - rejestracja zamówień własnych do dostawców, - automatyczne wystawianie dokumentów powiązanych z zamówieniami własnymi (pokumenty PZ/Faktury), - raportowanie zamówień w podziale na dostawców/towary, - zapotrzebowania na towary                       

Wielkość kartoteki towarów - dla firm o dużym asortymencie - brak ograniczeń kartoteki towarów

Własne pola kartoteki towarów - możliwość zdefiniowania dowolnych własnych pól dla kartoteki towarów i raportowania sprzedaży wg tych pól                           

Własne pola w kartoteki kontrahentów - możliwość zdefiniowania dowolnych własnych pól dla kartoteki kontrahentów i raportowania sprzedaży wg tych pól                

Zaawansowane możliwości ustalania cen - cenniki okresowe dla towarów/grup towarów, kontrahentów/grup kontrahentów, - cenniki rabatowe                        

Możliwość współpracy z innymi produktami Sage (lub autoryzowanymi przez Sage) za pośrednictwem WebAPI - MobilnySprzedawca, MobilnyMagazynier, ModułProdukcji, e-handel (platformy i sklepy internetowe)                  

Kastomizacja - możliwość zdefiniowania własnej obsługi zdarzeń                          

Rozszerzone Wczytywanie i Księgowanie wyciągów bankowych (*Nowe + Import z CSV)

Elastyczny sposób rejestracji wyciągów bankowych - wyszukiwania rozrachunków do rozliczenia na podstawie wyciągów (jeszcze niedostępne - przewidywana dostępność połowa 2020)"                       

Zbiorcze korekty faktury - możliwość korygowania sprzedaży np. w przypadku wstecznego naliczania rabatów                      

Tryb pracy wielooddziałowej - możliwość pracy w trybie oddział/centrala                           

Uprawnienia użytkowników do struktury organizacyjnej - uprawnienia do magazynów/działów sprzedaży              

Możliwość współpracy z dowolnym zewnętrznym oprogramowaniem za pośrednictwem WebAPIZaawansowana kastomizacja - własne pola dla dokumentów, pozycji dokumentówZaawansowana kastomizacja - własne układy kartotek

Zaawansowana kastomizacja - własne pola dla partii/dostaw                  

Zaawansowana kastomizacja - PluginSQL - możliwość wykonania własnej logiki biznesowej w postaci procedur bazodanowych przy zapisywaniu dokumentów / na żądanie użytkownika             

Zaawansowana kastomizacja - możliwość tworzenia własnych modułów PRISM, rozszerzania funkcjonalnego aplikacji                  

Zaawansowana kastomizacja - możliwość wykorzystania skryptów C# do realizacji własnej logiki aplikacyjnej (jeszcze niedostępne - przewidywana data wydania połowa 2020)                    

Zaawansowane możliwości analityczne - definiowanie wymiarów analitycznych i ich raportowanie w module BI, - przenoszenie wartości wymiarowania dokumentów między modułami              

Zaawansowane uprawnienia - ograniczenie widoczności kartotek/dokumentów w zależności od uprawnień użytkownika (uprawnienia do grup kontrahentów/grup towarów/typów dokumentów) - jeszcze niedostępne - przewidywana dostępność - koniec 2020.

 

Czytaj więcej...

Nasze marki:

ras logo

symfonia logo