Symfonia Finanse i Księgowość umożliwia rozliczanie firmy pod kątem księgowym. Zapewnia bezpieczeństwo i komfort codziennej pracy.  

symfonia opole finanse ksiegowosc

"Łatwe przystosowanie programu Symfonia Finanse i Księgowość do potrzeb Twojej firmy"
 1. Możliwość wyboru długości roku obrachunkowego – do 23 miesięcy;
 2. Obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych;
 3. Generowanie wzorcowego planu kont powiązanego ze wzorami sprawozdań finansowych;
 4. Możliwość rozpoczęcia pracy w każdym miesiącu roku obrachunkowym, poprzez wprowadzenie bilansu Otwarcia i obrotów sprzedaży;
 5. Definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych;
 6. Automatyczne naliczanie i dekretowanie naliczonych w programie różnic kursowych i odsetek za zwłokę, z Wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych;
 7. Tworzenie słowników – kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych
 8. Możliwość definiowanie własnych rodzajów dokumentów na podstawie dokumentów wzorcowych

 

Czytaj więcej...

Symfonia Analizy Finansowe to dodatkowa opcja w ofercie Sage Symfonia Finanse i Księgowość. Zapewnia szybką analizę danych z programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel .

Najważniejsze funkcje programu Sage Symfonia Analizy Finansowe:

 1. Szybsze uzyskiwanie i analiza danych finansowych
 2. Wzorcowe zestawienia i raporty
 3. Elastyczne zarządzanie danymi
 4. Zaawansowana  współpraca z MS Excel 

Czytaj więcej...

e-Audytor to biznesowy serwis internetowy umożliwiający bezpieczne weryfikowanie poprawności danych wygenerowanych w Jednolitych Plikach Kontrolnych (JPK).

Od 1 lipca 2016 roku urzędy skarbowe będą przeprowadzać kontrole w formie elektronicznej. Do tego celu będą żądać od badanej firmy danych w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Za niewdrożenie JPK i nieudostępnienie danych będzie groziła odpowiedzialność karno-skarbowa. Sprawdź czym jest JPK, jakie firmy będą podlegać e-kontrolom oraz jak przygotować firmę do nowych zasad. Wymóg ten na początku będzie dotyczył tylko dużych przedsiębiorst tj.:

 • Zatrudniające powyżej 250 pracowników lub
 • Których roczny obrót przekracza równowartość w złotych 50 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu rocznego przekracza równowartość w złotych 43 milionów euro.

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły w początkowym okresie wprowadzania zmian odmówić przekazania danych w Jednolitym Pliku Kontrolnym lecz nie wykluczone, że będzie to skutkowało natychmiastowym przeprowadzeniem kontroli w dotychczasowej formie.

W obecnej chwili całe oprogramowanie Symfonia przygotowane jest do spełnienia powyższych wymogów. Z aktualnych programów mozna generować pliki JPK zgodne z wymogami.

 

Czytaj więcej...

Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn wspomaga sprzedaż i gospodarkę magazynową w firmie. Umożliwia elastyczne prowadzenie polityki sprzedaży wraz z systemami rabatowymi, także w firmach wielooddziałowych. Dzięki zestawowi raportów oraz zestawień magazynowych i handlowych, wspiera szybki dostęp do informacji. Zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami. Dzięki współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl masz gwarancję integracji procesów biznesowych w zakresie wystawiania e-faktur i wysyłania ich do kontrahentów.

symfonia opole handel

"Łatwe dostosowanie programu Symfonia Handel do potrzeb firmy"

 1. Możliwość elastycznego konfigurowania programu przez system parametrów i praw Użytkowników;
 2. Definiowanie własnych dokumentów na podstawie dokumentów wzorcowych;
 3. Definiowany szablon i sposób numeracji dokumentów;
 4. Możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO oraz metodą szczegółowej identyfikacji)

 

Czytaj więcej...

Symfonia Środki Trwałe to moduł podstawowy oprogramowania Symfonia zapewniający ewidencję i amortyzację środków trwałych oraz kontrolę nad posiadanym majątkiem firmowym.

symfonia opole srodki trwale

Sage Symfonia Środki Trwałe daje klientowi:

 1. Integrację z programem Finanse i Księgowość
 2. Możliwość określenia kont, na które mają być księgowane kwoty umorzeń (szablony księgowań)
 3. Możliwość wysyłania operacji amortyzacja, korekta amortyzacji i likwidacja do księgi przychodów i rozchodów w programie Mała Księgowość
 4. Ewidencja i amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 5. Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa
 6. Amortyzowanie środka trwałego metodą liniową, degresywną lub indywidualną
 7. Obsługa niskocennych składników majątku
 8. Automatyczne wyznaczanie odpisów amortyzacyjnych
 9. Aktualizacja wyceny wartości środków trwałych
 10. Szeroki wybór zestawień i raportów 

Czytaj więcej...

Symfonia e-Box to dodatkowa opcja ułatwiająca pracę w cyfrowym świecie. Zapewnia bezpieczeństwo prawne w obszarze operacji elektronicznych oraz umożliwia obsługę Sage Symfonia e-Dokumentów i Sage Symfonia e-Deklaracji oraz Symfonia e-Przelewów. 

Najważniejsze funkcje Symfonia e-Box:

 1. Pełna obsługa procesu księgowego: od momentu wystawienia e-faktury, przez wysłanie do kontrahenta, odebranie potwierdzenia jej otrzymania, aż po dekretacje na kontach, zaksięgowanie i archiwizację;
 2. Tworzenie e-deklaracji podatkowej firmy oraz pracowników
 3. Podpisywanie i wysyłanie e-deklaracji do serwisu Ministerstwa Finansów oraz odbieranie urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO)
 4. Możliwość tworzenia e-faktur sprzedaży w formacie zatwierdzonym przez instytucje rządowe;
 5. Bezpieczne i zgodne z prawem wysyłanie e-faktur z wykorzystaniem szyfrowanych transmisji danych (SSL) we współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl;
 6. Odbieranie elektronicznych faktur zakupu oraz ich archiwizacja.

 

Czytaj więcej...

Nasze marki:

ras logo

symfonia logo