Mała Księgowość Start 2.0 to program, w którym mała i średnia firma będzie mogła prowadzić księgowość w formie książki przychodów i rozchodów, karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Mała Księgowość Start 2.0 umożliwia dodatkowo:

 1. wsparcie w prowadzeniu obowiązkowych ewidencji podatkowych, w tym także w formie e-deklaracji dzięki dodatkowemu programowi Sage Symfonia e-Box;
 2. prowadzenie rozrachunków z kontrahentami;
 3. zestawienie wybranych transakcji z wybranymi kontrahentami;
 4. możliwość wykonania bardzo szczegółowych analiz struktur przychodów i kosztów;
 5. możliwość ewidencji i amortyzacji środków trwałych;
 6. możliwość rozliczania kosztów użytkowania samochodów prywatnych, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej;
 7. rejestrację i rozliczenia remanentów;
 8. obsługę transakcji wewnątrzunijnych.

 

Czytaj więcej...

Symfonia Handel Start jest programem przeznaczonym dla małych i średnich firm rozliczających się uproszczoną księgowością.
Dedykowany jest firmom handlowym i produkcyjnym posiadających gospodarkę magazynową.

WybierającSymfonia Handel Start klient zyskuje:

 1. kompleksową obsługę dokumentów handlowych, kasowych i magazynowych oraz transakcji gotówkowych i bezgotówkowych;
 2. pełną obsługę magazynów;
 3. obsługę płatności i rozrachunków;
 4. pakiet gotowych raportów i zestawień dostępnych w programie, które w łatwy sposób dadzą obraz kondycji finansowej firmy;
 5. możliwość automatycznej, elektronicznej wymiany dokumentów między firmom a biurem rachunkowym za pomocą Saga Drive;
 6. możliwość współpracy z dodatkowymi dedykowanymi modułami tj: raporty graficzne, Sage Symfonia e-Box

Program Symfonia Handel Start 2.0 dostępna jest w subskrypcji na 1 rok lub 3 lata.

 

Czytaj więcej...

Symfonia Faktura Start 2.0 jest programem bardzo łatwym w obsłudze, przeznaczonym dla małych firm handlowych i usługowych, które nie prowadzą ewidencji gospodarki magazynowej.
Jest to jeden z dwóch programów handlowych w ofercie oprogramowania Symfonia. Dzięki Symfonia Faktura Start 2.0 klient ma możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży oraz obsługę e-faktur dzięki rozszerzeniu Sage Symfonia e-Box.
Program Symfonia Faktura Start 2.0 dostępny jest jedynie w subskrypcji rocznej lub 3 letniej przez co klient zawsze pracuje na aktualnym oprogramowaniu.

Najważniejsze funkcje program Symfonia Faktura Start 2.0 to

 1. obsługa płatności i rozrachunków oraz obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie;
 2. możliwość obsługi eksportu i transakcji unijnych;
 3. roczny dostęp do wszystkich aktualizacji dzięki zakupu w modelu abonamentowym;
 4. prowadzenie sprzedaży bez magazynowej;
 5. współpraca z dodatkowymi modułami tj: raporty graficzne i e-Box w ramach abonamentu;
 6. możliwość automatycznej elektronicznej wymiany dokumentów między firmą a biurem rachunkowym za pomocą programu Sage Drive

 

Czytaj więcej...

Najważniejsze funkcje programu Symfonia Start e-Box to:

 1. Obsługa procesu obiegu dokumentów elektronicznych, od momentu wystawienia faktury w formie elektronicznej, poprzez jej wysłanie w formie elektronicznej, odebranie potwierdzenia otrzymania;
 2. Tworzenie e-deklaracji podatkowej firmy oraz pracowników;
 3. Tworzenie e-faktur sprzedaży w jednym formacie zatwierdzonym przez instytucje rządowe;
 4. Współpraca z serwisem międzyfirmami.pl
 5. Archiwizacja e-faktur sprzedaży i zakupu;
 6. Odbieranie e-faktur zakupu;
 7. Obsługa płatności elektronicznych: zlecenie i odebranie wyciągu złotówkowego;
 8. Podpisywanie i wysyłanie e-deklaracji do serwisu Ministerstwa Finansów;
 9. Odbieranie z serwisu Ministerstwa Finansów urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO)

 

Czytaj więcej...

Raporty graficzne to dodatkowa opcja pozwalająca na rozszerzenie podstawowych funkcjonalności programu. Umożliwia tworzenie dowolnych zestawień za pomocą tabel przestawnych oraz wizualizację analizowanych danych w postaci czytelnych wykresów.


Szczegółowe informacje

 1. dostęp do raportów graficznych i zestawień analitycznych;
 2. predefiniowane wykresy i raporty dotyczące najważniejszych obszarów;
 3. możliwość definiowania własnych raportów graficznych i zestawień;
 4. dostęp do bieżących danych o stanie firmy w postaci czytelnych i przejrzystych zestawień wzbogaconych o dane graficzne w postaci wykresów.

Czytaj więcej...

Nasze marki:

ras logo

symfonia logo