Symfonia Start e-Box 2.0

Najważniejsze funkcje programu Symfonia Start e-Box to:

  1. Obsługa procesu obiegu dokumentów elektronicznych, od momentu wystawienia faktury w formie elektronicznej, poprzez jej wysłanie w formie elektronicznej, odebranie potwierdzenia otrzymania;
  2. Tworzenie e-deklaracji podatkowej firmy oraz pracowników;
  3. Tworzenie e-faktur sprzedaży w jednym formacie zatwierdzonym przez instytucje rządowe;
  4. Współpraca z serwisem międzyfirmami.pl
  5. Archiwizacja e-faktur sprzedaży i zakupu;
  6. Odbieranie e-faktur zakupu;
  7. Obsługa płatności elektronicznych: zlecenie i odebranie wyciągu złotówkowego;
  8. Podpisywanie i wysyłanie e-deklaracji do serwisu Ministerstwa Finansów;
  9. Odbieranie z serwisu Ministerstwa Finansów urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO)

 

 

 

Nasze marki:

ras logo

symfonia logo