Raporty graficzne

Raporty graficzne to dodatkowa opcja pozwalająca na rozszerzenie podstawowych funkcjonalności programu. Umożliwia tworzenie dowolnych zestawień za pomocą tabel przestawnych oraz wizualizację analizowanych danych w postaci czytelnych wykresów.


Szczegółowe informacje

  1. dostęp do raportów graficznych i zestawień analitycznych;
  2. predefiniowane wykresy i raporty dotyczące najważniejszych obszarów;
  3. możliwość definiowania własnych raportów graficznych i zestawień;
  4. dostęp do bieżących danych o stanie firmy w postaci czytelnych i przejrzystych zestawień wzbogaconych o dane graficzne w postaci wykresów.

 

Zalety

  1. umożliwia łatwy i szybki dostęp do niezbędnych informacji;
  2. pozwala na zdefiniowanie własnych zestawień graficznych;
  3. oszczędza czas niezbędny do przygotowania raportów

Nasze marki:

ras logo

symfonia logo