symfonia opole pakiet standard 75

Najważniejsze zalety z posaidania Pakietu Standard + dla Biura Rachunkowego:

1. wsparcie w prowadzeniu ewidencji przychodów zryczałtowanych, Księgi Przychodów i Rozchodów, pełnych ksiąg rachunkowych oraz podatku od towaru i usług;

2. wsparcie w przygotowaniu deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych;

3. zdolnośc do tworzenia bilansów

4. ewidencja i amortyzacja środków trwałych;

5. automatycznie podpowiada wzorce księgowe;

6. wystawianie faktur;

7. wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowo-płacowymi pracowników i osób wykonującyh pracę na podstawie umów cywilno-prawnych oraz umów o pracę;

8. automatycznie oblicza płace i umożliwia rozliczenie wynagrodzeń pracowniczych;

9. wspólpracuje z opcjami dodatkowymi takimi jak: Sage Symfonia e-Box, Sage Symfonia Analizy Finansowe, Sage Symfonia Środki Trwałe oraz Sage Symfonia Handel Sprzedaz i Magazyn.

Nasze marki:

ras logo

symfonia logo